Kaos GL Derneği İhale Duyurusu

Kaos GL Derneği İhale Duyurusu

Kaos GL Derneği 2024-2025-2026 Yılı Ulaşım, Konaklama ve Toplantı Organizasyonları İçin İhale Duyurusu


Kaos GL Derneği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele eden bir insan hakları örgütüdür. Dernek, LGBTİ+ örgütlerin ve aktivistlerin kapasitesinin güçlendirilmesi, LGBTİ+’lerin sorun yaşadıkları medya, sağlık, eğitim, çalışma hayatı, barınma, sosyal hizmetlere ve hizmetlere erişim vb. alanlarda kamu, yerel yönetimler, meslek odaları, birlikleri ve sendikalara, genel olarak sivil topluma yönelik farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri yürütür.


2005 yılında kurulan Kaos GL Derneği faaliyetlerini, İnsan Hakları Programı, Medya İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, Mülteci Hakları Programı departmanları üzerinden yürütmektedir.


Dernek, alanında insan hakları eğitimleri, panel, sempozyum, forum, konferans, odak grup toplantıları, sergi ve kültür sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedir.


Kaos GL, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, SİDA (İsveç Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Fonu), UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) destekleriyle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.


Kaos GL, 2024, 2025, 2026 yılında, SİDA, Avrupa Birliği, UNHCR’ın destekleriyle İnsan hakları eğitimleri, panel, sempozyum, forum, konferans, odak grup toplantıları, sosyal etkinlikler, kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyecektir. 


Belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

İhale içerik yazısı

Kaos GL İhale 2024/01 Seyahat Organizasyon İhale dosyası (PDF)

Kaos GL İhale 2024/01 Teklif İstemi