Kaos GL Derneği’nin Medyada Temsili

Kaos GL Derneği’nin Medyada Temsili

Medya ve İletişim Programı, Kaos GL Derneği’nin faaliyetlerinin medyada görünür olması için çalışır. Derneğin çalışma alanları ile medya arasındaki iletişimi sürdürür. Derneğin basın bültenlerini hazırlar, ilgili alan ve konulardaki basın açıklamalarını yazar. Dernek faaliyetlerini haberleştirir.