Program Hakkında

Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, Türkiye ve dünya genelindeki kültür politikalarına, temsil ideolojilerine ve birey/grupların var oluş hallerine queer/LGBTİ+ perspektifinden tartışma zeminleri yaratmayı hedefler.


Program, sempozyum, forum, sergi, homofobi karşıtı buluşma gibi etkinliklerin beraberinde düzenli olarak güncel ve akademik yayınlarla queer ittifaklar geliştirmeyi, tektipleştiren politik ve kültürel ekseni dönüştürmede etki yaratmak için çalışıyor.


Program çalışmalarını 10 başlıkta yürütüyor.