Yazılı Üretim

Yazılı Üretim

Kaos GL elde ettiği çıktıları raporlama faaliyeti yürütür. Kaos GL Dergisi ve www.kaosgl.org haber sitesinde mülteci LGBTİ+’lara dair gündemler düzenli aralıklarla kendine yer bulur. Bunun yanı sıra mülteci LGBTİ+ olmanın kimliksizletirici etkisini bertaraf etmek ve LGBTİ mültecilerin hayatı ulus-aşırı eksende yeniden üretme pratiklerinin kendi dillerinde ses bulmasını hedefleyen özel mültecilik sayısı yayınlamıştır.