İnsan Hakları İzleme ve Raporlama

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama

Kaos GL, uluslararası insan hakları mekanizmalarının çalışma süreçlerini takip ederek söz konusu mekanizmalara yazılı ve sözlü rapor sunar. Kaos GL bu raporları kendi başına hazırlayabilir ya da hak temelli sivil toplum işbirlikleri içinde yer alabilir. Ayrıca, gündemin gerektirdiği durumlarda Kaos GL uluslararası insan hakları mekanizmaları ile iletişime geçerek konuya dair insan hakları görüşünü aktarır.


Bununla birlikte, senelik olarak yürüttüğü özel izleme süreçleri doğrultusunda aşağıdaki insan hakları raporlarını senelik olarak kamuoyu ve paydaşlar ile paylaşır:


Türkiye’de LGBTİ+ Haklarının Durumu

Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları

Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu

Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu


Ayrıca, Kaos GL gerekli gördüğü durumlarda insan haklarına dair spesifik alanlarda tematik raporlar üretebilir.