LGBTİ+ Mülteciler ile Değerlendirme Toplantıları

LGBTİ+ Mülteciler ile Değerlendirme Toplantıları

Mülteci Hakları Programı her faaliyet yılının sonunda etkinlik ve saha ziyareti yürüttüğü illerde sağlanan danışmanlıkların, düzenlenen etkinliklerin kapsamı, niteliği ve bir sonraki yıl organize edilebilecek faaliyetlerin neler olabileceğinin konuşulduğu toplantılar düzenler. Toplantılarda alınan geri bildirimler, tespit edilen ihtiyaçlar ışığında çalışmalar gözden geçirilir ve gelecek yıl faaliyetleri planlanır. Toplantı çıktıları mülteci hakları programının politikasına şekil verir.