Mülteci Hakları Alanında Çalışanlara Eğitimler

Mülteci Hakları Alanında Çalışanlara Eğitimler

Bu eğitimlerle LGBTİ mültecilerle alanda doğrudan temas halinde olan STK ve Devlet çalışanlarına temel LGBTİ kavramlarının ötesinde cinsel kimliklerin gelişimi, ayrımcılık ve damgalanma konularına dair bütünsel bir bakış sağlanması hedeflenir. Bu kapsamda alanda çalışan kurumların yoğun olduğu illerde ikişer günlük uzman eğitimleri verir. Bu bağlamda Kaos GL il düzeyinde LGBTİ mültecilerin özel ihtiyaçlarını tanımlamak ve bu ihtiyaçları göz ardı etmemek için neler yapılması gerektiğini tartışmak için bir platform oluşturmayı amaçlar. Tartışmaların gerçekleşmesi için bölgesel vaka çalışmaları gerçekleştirilir ve problemleri, çözümleri ve güvenli alanlar oluşturmak için neler yapılabileceğini tartışmak için forum düzenlenir.