Kaos Q+

Yılda bir kez okurla buluşan Kaos Q+ Dergisi, ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, bütün akademik çalışma alanlarından katkılar ve fikir egzersizleriyle tektipleştirici yaklaşım ve pratiklere meydan okuyor.


Doğal/özcü yaklaşımların ve bu yaklaşımların üzerinde yükseldiği toplumsal, kültürel, ekonomik, politik yapı ilişkilerinin, bireyler ve grupların var oluş ve yaşayışları üzerindeki etkilerini anlamak üzere yola çıkan KaosQ+, 2014 yılından bu yana eleştirel bir değişimin hayalini kurmak, çabasına güç katmak hedefiyle yaşamlarımıza temas etmekte.