Program hakkında

Program hakkında

Kaos GL İnsan Hakları Programı, evrensel insan hakları ilkeleri ve standartları ışığında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde mülteciler dâhil LGBTİ+ haklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için çalışır; yasal, politik ve sosyal değişimi hedefler.


Bu misyon doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme etkinlikleri düzenler ve böylesi etkinliklere katılım sağlar. LGBTİ+ haklarına dair literatürü zenginleştirme çalışmaları kapsamında yayınlar üretir ve uluslararası kaynakları Türkçe’ye veya Türkiye’de kullanılan diğer dillere kazandırır. İzleme ve belgeleme faaliyetleri yoluyla LGBTİ+’lara ilişkin insan hakları raporları yayımlar veya böylesi raporlama süreçlerine katkı sunar.


Kapasite geliştirme hedefi uyarınca LGBTİ+’lara, insan hakları savunucularına, karar alıcılara, politika belirleyicilere, meslek gruplarına, sivil toplum örgütlerine ve diğer sosyal taraflara yönelik etkinlikler düzenler.