Arşiv

Derneğin basılı ve dijital arşivinin tasnifi, yayınlanması ve arşivin güvenliğinden sorumludur. Arşivi tasnif ederek güncel tutar.