Program Hakkında

Program Hakkında

Kaos GL Medya ve İletişim Programı, yürüttüğü etkinlikler ve çalışmalarla medyada LGBTİ+ temsilini sağlamayı, medyanın ayrımcı dilinin dönüştürülmesini, medya ve sosyal medyadaki ayrımcı söylem ve nefret söylemini izleyerek raporlamayı, LGBTİ+ yayıncılığını güçlendirmeyi, LGBTİ+’ların kendi hikâyelerini anlatmalarına zemin oluşturmayı, sosyal medya eylemleri ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.


Program bunların yanı sıra Kaos GL Derneği’nin iletişim stratejisini oluşturur ve uygular, derneğin basın ile iletişimini sağlar. Program kapsamında diğer LGBTİ+ örgütlerine kapasite geliştirme eğitimleri düzenler ve danışmanlık verir. Programın çalışma alanları arasında arşiv, hafıza ve sözlü tarih de yer alır.


Program çalışmaları 8 başlıkta yürütüyor.