Queer İttifaklar

Kaos GL Derneği LGBTİ+ karşıtı nefret söylemlerinin önüne geçebilme ve toplumsal bir dönüşüm yaratabilme hedefindeki adımlarını kolektif bir bilinçle inşa etmeye çalışmaktadır.


Bu noktada devlet erkinin, yükselişte olan ayrımcı ve şiddetli popülist hareketlerin ve heteroseksizmin boyunduruğu altında yaşamlarımıza nufüz eden sistemin mücadelesi için ördüğümüz queer ittifakların etkisinin önemi ve değeri büyüktür.


Diğer toplumsal hareketlerle oluşturduğumuz dayanışma ağları aynı zamanda kapsayıcı bir hak savunuculuğu için yapılan çalışmalarda büyük bir etkiye sahiptir. Kaos GL Derneği de, bu dayanışma ağlarını güçlendirmek, sürdürmek ve beraberinde daha fazla yere temas edebilmek adına, çalışmalarında bu kolektif düşünsel zemini korumakta ve yaşatmaktadır.