Gökkuşağı Etkinlikleri

Gökkuşağı Etkinlikleri

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı tüm ayrımcılık ideolojilerine karşı mücadele ve toplumsal dönüşüm için LGBTİ+ politikalarının toplumun her kesimiyle paylaşıldığı ve tartışma zeminlerinin oluşturulduğu Gökkuşağı etkinlikleri, Kaos GL tarafından 2006 yılından bu yana organize ediliyor.


Bugüne değin 35 farklı ilde gerçekleşen etkinlikler zinciri, kimi zaman öğrenci toplulukları vasıtasıyla üniversitelerde akademik tartışmaların gündeme gelmesini sağlayarak,  kimi zaman ise meslek grupları, yerel aktivistler, kadın örgütleri ve diğer toplumsal hareketler ile iş birlikleri oluşturarak heteroseksizmi tartışacak ortamı yaratmaktadır.


Bunlar sonucunda, Türkiye’deki LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın tartışılması ve görünürlüğünün sağlanmasını hedefleyen etkinlikler, ilk günden bu yana yerellerdeki örgütlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir.