Danışmanlık Faaliyetleri

Danışmanlık Faaliyetleri

Mülteci Hakları Program ekibi yıl boyunca düzenli aralıklarla LGBTİ+ mültecilerin yoğun olarak ikamet ettikleri illere ziyaretler gerçekleştirir ve danışanlar ile bireysel dosya görüşmeleri yapar. Hak ve hizmetlere erişimde mülteci ve LGBTİ+ olarak sistem içinde karşılaşılan engellere dair danışmanlık verir ve başta BMMYK olmak üzere kurumlara ihtiyaç temelli yönlendirmeler yapar. Yüz yüze danışmanlığa ek olarak telefon ve mail yoluyla da Farsça, Arapça, Türkçe, İngilizce dillerinde danışmanlıklar sağlar. Sağlanan danışmanlıklar her ay düzenli olarak kaydedilir ve raporlama faaliyeti yürütülür. Program bünyesinde yürütülen hukuki ve sosyal danışmanlık faaliyetlerinin detaylı kapsamı şu şekildedir:


·       Sosyal hizmet uzmanı sığınma prosedürü, uydu kentler, hak ve yükümlülükler, yaptırımlar konularında danışanların bilgiye ulaşmasını sağlar. Hukuki desteğe ihtiyacı olan danışanları başta Kaos GL’nin avukatları olmak üzere avukatlara ve barolara yönlendirir.

·       Maddi destek talebinde bulunan danışanları yerellerde maddi destek sağlayan kurumlara yönlendirir. Gerektiğinde bu kurumlarda çalışan meslek profesyonelleri ile iletişim kurar.

·       Bedensel ve ruhsal sağlık konularında Kaos GL ile iletişime geçen danışanları ulaşılabilir, homofobik ve transfobik olmayan hastane ve doktorlara yönlendirmeye çalışır. Farklı şehirlerde sağlık hizmetleri yetersiz ise yeterli olan en yakın şehre yönlendirme yapar. Hastanelerden randevu alma süreçlerinde danışanlarla birlikte hareket eder. Bunun yanı sıra yol ve tercüman desteği için BMMYK ve yerel kurumlarla iletişime geçer.

·       Trans geçiş ve hormon kullanım süreçleri konularında danışanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlar. Türkiye’de bu süreçlere hâkim olan çok az sayıda hastane olduğu için yetkin hastanelere yönlendirme yapar. Hormonlara erişimlerinin olmadığı durumlarda gerekli kurumlarla iletişim kurar.

·       Eğitim hayatına devam etmek isteyen LGBTİ mültecilere sosyal hizmet uzmanı prosedür hakkında bilgi verir. Dil öğrenmek isteyen danışanları yerellerde kurs veren kurumlara yönlendirir.

·       Güvenlik/sosyal yaşantıya ilişkin danışmanlık sağlar, gerektiği durumlarda şehir değişikliği için yönlendirmeler yapar. 

·       Kaos GL kendi şehrindeki LGBTİ’ler ve LGBTİ oluşumları ile tanışmak isteyen danışanların ise o şehirlerdeki aktivistlerle ve LGBTİ toplulukları ile iletişime geçmesine yardımcı olur. Farklı şehirlerde düzenlenen ve danışanların entegre olabileceği etkinlikleri paylaşır.

·       Tercüme desteğine ihtiyaç olduğu durumlarda bu desteğin sağlanabilmesi için ilgili şehirlerdeki mültecilerle çalışan kurumlarla iletişim kurar.