Program Hakkında

Program Hakkında

Mülteci Hakları Programı, LGBTİ+ mültecilerin ikamet ettikleri şehirlerde temel haklara, resmi organlara ve sosyal ağlara erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Program, bu doğrultuda program bünyesinde çalışan avukat ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla hukuki ve sosyal danışmanlık sağlamakta. Ayrıca program alanda çeşitli konularda eğitimler ve sosyal etkinlikler düzenliyor.


Program çalışmalarını 6 başlıkta yürütüyor.