İnsan Hakları Eğitimleri

İnsan Hakları Eğitimleri

Kaos GL, kendi uzmanlığını uluslararası ve ulusal uzman kişilerin katkısıyla pekiştirerek karar alıcılara, insan hakları savunucularına, sivil toplum örgütlerine, meslek uzmanlarına, kamu çalışanlarına, özel sektör temsilcilerine ya da diğer yurttaş ve mülteci gruplarına yönelik insan hakları eğitimleri düzenler ya da böylesi eğitimler için işbirliği yapar. Kaos GL bu eğitimlerde içerik olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi yapıların LGBTİ+ hakları ile ilgili sözleşme, belge ve içtihatlarını referans. Bunu yaparken, ulusal mevzuat ve politikaların Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile ilgili uyumunu inceler ve tavsiyeler üretir.