KaosGL.org İnternet Gazetesi

KaosGL.org İnternet Gazetesi

KaosGL.org; Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ haklarını geliştirme mücadelesi kapsamında günlük yayın yapan bir internet gazetesidir. Hak odaklı habercilik ilkelerini benimser. LGBTİ+ hakları odaklı bir yayın çizgisi ile on yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdürmektedir.


Yayın ilkeleri


*KaosGL.org; LGBTİ+ hakları odaklı habercilik yapar. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek bir yayıncılıktan kaçınır, haklara erişimi güçlendirecek bir yayın çizgisini benimser.

*İnsan, çevre ve hayvan haklarına aykırı haber yayımlamaz. Uluslararası insan hakları sözleşmelerini takip eder.

*Haberi, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarır.

*Haber, söyleşi ya da röportajda konuşma ve demeçlerden yapılan alıntılarda manipülasyona izin vermez.

*Haberde bahsi geçen kişiler stereotip (basmakalıp yargı) olarak sunulmaz, bu kişileri yargılayan ifadelere yer verilmez, eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanılmaz. 

*Haberde, hiçbir ırk, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, tür, yaş, görünüm, engellilik durumu, sağlık, politik görüş, inanç, yaşam tarzı, ekonomik ve sosyal düzeyi damgalayan, kınayan, küçük düşüren ifadeler bulunmaz. Bu madde açık bir maddedir ve ayrımcılık alanları doğrultusunda güncellenir.

*KaosGL.org haberde kaynak gösterir.

*Açıklanmaması kaydıyla verilmiş bilgi ve belgelerle haber kaynakları, kaynağın kendisi izin vermediği sürece açıklanmaz. KaosGL.org, özel hayatın gizliliği hakkına saygı gösterir.

*KaosGL.org muhabirleri, ihtiyaç duyulduğunda olayın tüm taraflarının görüşünü almaya çalışır. Taraflardan biri görüş vermekten kaçınırsa bu durumu okurları ile paylaşır.

*Elde ettiği bilgiyi soruşturmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayınlamaz. *Şiddet ve hak ihlali iddialarında bu iddiaları doğrulamak için çaba gösterir. *Doğrulayamadığı noktada iddia olarak yayınlar.

*KaosGL.org, LGBTİ+ gazetecilerin, gazeteci adaylarının ve genç muhabirlerin güçlendirilmesini hedefler. Bu doğrultuda işbirliklerine gider.

*KaosGL.org; yayın ilkeleri ve yayıncılık pratiğine dair okurlarının fikir, öneri, yorum ve eleştirilerini dikkate alır. web@kaosgl.org üzerinden okurlarının görüşlerini iletmesini teşvik eder. Görüş, öneri ve eleştirileri yayın kurulunda tartışır ve daha sonra bununla ilgili okurlarına dönüş yapar.  Yayıncılık pratiğini okurlarıyla birlikte inşa etmek için çaba gösterir.


Yayın ilkelerinin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.


Yayın süreci


Yazdığınız yazıyı, Word belgesi olarak kaydederek; yayınlanmasını istediğiniz görselle birlikte web@kaosgl.org adresine yollayabilirsiniz. Yazınızın bize ulaşmasından itibaren editörlerimiz 3 işgünü içinde dönüş yapacaktır. Dönüş yapma süresinin uzaması durumunda sizi bilgilendireceklerdir.

Yazınız bize ulaştıktan sonra editör ekibimizin okumasından geçiyor. Editörlerimiz yazınızın haber değeri taşıyıp taşımadığını ve KaosGL.org yayın ilkelerine uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Eğer yazınız Kaos GL açısından haber değeri taşıyacak bir içerikte ve yayın ilkelerine uygun ise sizinle haberleşerek yazar profili açıyor ve yazınızı yayınlıyoruz. Eğer yazınız yayın ilkelerimize uygun olmayan bir ifadeye sahipse ya da küçük değişikliklerle yayınlanabilecek durumdaysa sizden bu değişiklikleri yapmanızı talep ediyoruz.


Yayın süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.