Mülteci LGBTİ+’lar ile bulgulama toplantıları

Mülteci LGBTİ+’lar ile bulgulama toplantıları

Bu toplantılar ile farklı ülkelerden gelen mülteci LGBTİ+’ların yaşadıkları illerde hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları engeller ve mülteci ve LGBTİ+ kimlikleri nedeniyle maruz bırakılan ayrımcılık, ırkçılık, damgalanmanın tespit edilmesi ve bunların aşılabilmesi için birlikte hangi politikalar geliştirilebileceği tartışılır.