Feminist Forum

Kaos GL Derneği, 2007 yılından bu yana Feminist Forum ile birlikte homofobiye karşı ortak mücadelenin olanaklarını feminist perspektiften gündeme taşımaktadır.


Dokunulmaz kılınan eril alanın sorgulandığı ve dönüştürüldüğü, feminist politikaların tekrar tekrar gündeme getirilip; siyasi ve queer kesişimlerinin tartışmaya açıldığı Feminist Forum farklı coğrafyadan feminist öncüleri Türkiye'deki LGBTİ+ ve feminist aktivistlerle buluşturan önemli bir köprü işlevi görmektedir.


Uluslararası etkiye sahip olan Feminist Forum bugüne değin, “Cinselliğin Serencamı”, “Umudun Alacakaranlığında Ütopya”, lezbiyen feminizm , trans-feminizm, erkeklik, beden, siyasî temsil ve katılım, kadın yayıncılık deneyimleri ve lezbiyen feminizm gibi bir çok tema ve konu başlığını ele alarak, alternatif tartışma alanları yaratmıştır.