Dergimizin Yeni Sayısına Çağrı: Biseksüel+

Dergimizin Yeni Sayısına Çağrı: Biseksüel+

2020 yılına Biseksüel+ sayısıyla veda edecek olan Kaos GL Dergisi katkılarınızı 10 Ekim tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyor.


Çağrı Metni:


90’lı yıllara kadar biseksüellik kavramı dişi ve erkek anatomisinin birleşimi gibi çeşitli hallerde tariflenirken, 90’lardan itibaren atanmış cinsiyet veya anatomiden bağımsız olarak arzuya işaret etmek için kullanılmaya başlandı. 


Bugünlerde ise, birden fazla cinsiyete duygusal ve/veya cinsel ilgi duyan kişileri tanımlamak üzere kullanılan “biseksüel+” kavramı bir şemsiye terim olarak karşımıza çıkmakta. Panseksüel, panromantik, bi-merkalı, poliseksüel, poliromantik, homoflexible, heteroflexible, sorgulayan ve daha fazla multiseksüel kimliklere işaret eden Bi+ politikası da bu çerçevede şekillenmektedir.


Tüm bu çeşitliliğe rağmen hem gündelik yaşantıda hem LGBTİ+ hareketin içinde biseksüellerin deneyimlerinin kalıp yargılar içine sıkıştırılması ve tek tipleştirilmesi, görünürlük kazanmak ve bi+ politikalar üretilmesinin önünde engeller oluşturmakta. 


Kaos GL Dergisi’nin bu sayısında, “Biseksüel+” dosya konusu ile, dünden bugüne biseksüel hareketini; toplumsal normlar ve bifobinin beraberinde kendini gösteren yalnızlaştırmaya karşı ortak mücadele araçlarımızı; biseksüel+ deneyimlerimizin çeşitliliğini; iş hayatında, sanatta, medyada, sokakta bi+ görünürlüğünü ve çok daha fazlasını tartışmak üzere sizleri davet ediyoruz.


Dosya ve güncel sayfalara katkılarınızı 10 Ekim 2020 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.