“Dayanışma Sınır Tanımaz” paneline davetlisiniz!

“Dayanışma Sınır Tanımaz” paneline davetlisiniz!

LGBTİ+’lar ve kadınlara karşı liderler zulüm tekniklerini birbirinden öğrenerek geliştirirken biz direnenler birbirimizden ne öğrenebiliriz? Neden Brezilya’daki mücadeleler Türkiye’ye bir nefes, Rusya’daki bir jest Polonya için yeni bir aktivizme ilham olmasın? Sizleri dünyanın bambaşka coğrafyalarının politik atmosferlerine tanıklık etmeye ve buralarda yeşeren aktivizmlere, uluslararası ve ulusaşırı örgütlenme pratiklerine tanıklık etmeye çağırıyoruz.


Bu konferansa vesile olan toplantılar organize edilirken COVİD19 pandemisiyle henüz sınanmamıştı dünya. Birbirimizin bedenlerine olan bağlılığımızı belki ilk kez bu denli küresel ve büyüklüğü oranınca giderek katlanan bir dehşet ve daha önemlisi radikal bir belirsizlik içinde deneyimliyoruz. Küresel düzeyde maruz kaldığımız bu sorun karşısında uluslararası birliklerin, devletlerin, kurumların vaad edilenin aksine sorumluluklarını “yine” yerine getiremediklerine yahut getirmemeyi tercih ettiklerine tanıklık ediyoruz. Radikal bir belirsizlik içine sürüklendiğimiz bu anda, toplumsal olarak maruz kaldığımız riskler karşısında bireysel aksiyonlar aracılığıyla çözümler üretmekten başka şansımızın olmadığı “gerçeği” ile yüzleştiriliyoruz.


Kadın ve LGBTİ+ haklarına yönelik saldırıların sadece Türkiye’de gerçekleşmediği, haklarımıza ve demokrasilere yönelik küresel bir saldırı olduğu ve her ülkede farklı tezahürleri olduğu bu atmosferde “Dayanışma Sınır Tanımaz” paneline davet ediyoruz sizleri.


Tüm bu saldırılara karşı ulusaşırı dayanışmamızı büyütmek için bu sene Brezilya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden feminist ve queer mücadeleyi büyüten aktivistlerle bir araya gelerek, hem bu ülkelerdeki durumu daha iyi anlamak, hem deneyimlerimizi paylaşmak, hem de sınırların ötesinde nasıl dayanışma ağları kurabileceğimizin yol haritasını çıkarmak istiyoruz.


Bu yolculukta bizlere yoldaş olmak isterseniz sizleri 9 Kasım saat 17.00’de iki oturumluk ulusaşırı panelimize bekleriz. 9 Kasım’da online gerçekleştireceğimiz panelimize katılmak istiyorsanız bu formu 8 Kasım’a kadar doldurabilirsiniz. Panel öncesi, mail adreslerinize bağlantı linklerini göndereceğiz. Panel süresince oturumlar İngilizce gerçekleşecektir, simultane çeviri bulunacak. Panelin tam programını ise önümüzdeki günlerde duyuracağız.


Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ve Kaos GL Derneği olarak, son yıllarda Türkiye’de giderek örgütlü bir şekilde çalışan ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı olduğunu ifade eden, sağ muhafazakâr örgütlenmelere karşı feministler ve LGBTİ+ aktivistleri olarak nasıl ortak mücadele yürüteceğimizi konuşmak üzere ilk olarak 8-9 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da 2 gün süren Dayanışma Yaşatır Çalıştay’ında bir araya geldik. Üyesi olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun her yılın 9 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Ortak Mücadele Hep Birlikte Kampanyası kapsamında başlattığımız işbirliği ve dayanışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çalıştayda kendimize çıkardığımız yol haritası doğrultusunda “Dayanışma Yaşatır” demeye devam ettik, bu kapsamda 22 Ekim 2020 tarihinde bir Medya Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayın sonuç raporunu da kamuoyu ile paylaştık.


Bu sefer dayanışmamızı sınırların ötesine taşımak; Brezilya, Rusya ve Polonya’dan aktivistlerle bir araya gelmek için bu paneli örgütledik. Bekleriz!