Bilgi Notu: Olağanlaştırılan OHAL’den Çıkış Dayanışmayla Mümkün!

Bilgi Notu: Olağanlaştırılan OHAL’den Çıkış Dayanışmayla Mümkün!

Diyarbakır Keskesor LGBTİ+, Denizli LGBTİ+ Aileleri, Kocaeli LGBTİ+, Queer Adana ve Antep Zeugmadi LGBTİ+ Derneği, 24-25 Ekim tarihlerinde online ortamda bir araya gelerek LGBTİ+ oluşumlarının 2015’den bugüne yaşadıkları, oluşumların sürdürülebilirliğe dair sorunlar, bu sorunlara çözüm önerileri ve COVID-19 pandemisinin farklı şehirlerdeki LGBTİ+ oluşumlarına etkilerini tartıştı.


Kaos GL; Muamma LGBTİ+ Derneği’nin örgütlediği bu buluşmada öne çıkan sonuçları raporlaştırdık. “Olağanlaştırılan OHAL’den Çıkış Dayanışmayla Mümkün!” adıyla yayınlanan çalıştayın sonuç raporunda 2015’den bugüne güncel durum, yasaklar, OHAL ve çeşitli şehirlerdeki LGBTİ+ oluşumlarının örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller yer alıyor.


Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor:


“Bütün bu gerçekler LGBTİ+’lar açısından olağanlaştırılan OHAL durumundan çıkışın ancak ve ancak hem diğer LGBTİ+ örgütleri hem de bir bütün olarak insan hakları ve demokrasi mücadelesi yürüten diğer öznelerle dayanışmakla mümkün olduğunu gösteriyor…”


Rapora ulaşmak için tıklayın.