“AİHM Bireysel Başvurularında Ayrımcılık” söyleşisine davetlisiniz

“AİHM Bireysel Başvurularında Ayrımcılık” söyleşisine davetlisiniz

aihm-bireysel-basvurularinda-ayrimcilik-soylesisine-davetlisiniz


Kaos GL Derneği, LGBTİ+ haklarına ilişkin iyi örnekler yaygınlaştırmak ve bu alandaki yerel ve küresel çalışmaları görünür kılmak için çevrimiçi etkinliklerine hukuk alanında devam ediyor!


“LGBTİ+ Hakları: AİHM Bireysel Başvurularında Ayrımcılık” etkinliği 7 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak. Çevrimiçi olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe Avrupa Konvansiyonu sistemi ve uluslararası koruma ve göç konularında uzman, insan hakları hukukçusu Gizem Üliç Karaağaçlı konuk olarak katılacak.


Kayıt yaptırmak için tıklayın.


Çalışmalarına Almanya/Baden-Württemberg bölgesinde insan hakları hukuku konusunda bağımsız uzman ve danışman olarak devam eden Gizem Üliç Karaağaçlı etkinlik kapsamında şu başlıklara değinecek:


*AİHM içtihadında LGBTİ+'ların özel yaşam ve aile hakkı

*Ayrımcılıktan ve şiddetten korunma hakları


Gizem Üliç Karaağaçlı kimdir?


Gizem Üliç Karaağaçlı Avrupa Konvansiyonu sistemi ve uluslararası koruma ve  göç üzerine uzmanlaşmış bir insan hakları hukukçusudur. Gizem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul’da avukatlık yapmıştır. Bu dönemde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve ceza soruşturması kapsamında özgürlüğünden alı konulan kişilerin adli makamlar önünde temsilini de gerçekleştirmiştir. Daha sonra İsveç Lund Üniversitesi’nde Uluslararası İnsan Hakları Hukuku üzerine yüksek lisans derecesini kazanmıştır. Gizem, 2014-2016 seneleri arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Gaziantep ofisinde mülteci koruma müdür yardımcısı sıfatıyla görev yapmıştır. Saha çalışmaları esnasında LGBTQ+, kadın ve çocuk koruma konuları dahil karmaşık koruma vakılarının yönetiminde görev almış ve savunuculuk, eğitim faaliyetleri ve izleme ve raporlama işlerini yürütmüştür. Ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) asistan hukukçu olarak görev yapmıştır. Bu dönemde çok çeşitli konuda şikayetin hem kabul edilebilirlik kriterleri hem de Daire prosedürleri kapsamında incelenmesinde çalışmıştır. Adil yargılanma, tutulma koşulları, ifade ve toplantı özgürlüğü gibi üzerine çalışmıştır. Aynı zamanda göç ve mülteciler ile ilgili çalışmalarını sürdürmüş, AİHM adına seminerler vermiştir. 2021 senesi itibariyle faaliyetlerini Almanya/Baden-Württemberg bölgesinde bağımsız uzman olarak insan hakları hukuku alanında uzman ve danışman olarak sürdürmektedir.


*Bu etkinlik, Avrupa Birliği'nin desteklediği Eşit Haklar için Savunuculuğu Güçlendirme Projesi kapsamında yapılmaktadır. Bu durum, etkinlik içeriğinin ve etkinlikte konuşulanların AB'nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.