1. ENGLISH
İletişim > Gönüllümüz Olur musunuz?

Gönüllümüz Olur musunuz?

Benim Gönlüm Kaos GL’dir! 

Kaos GL’de gönüllü stajer, gönüllü muhabir mi olmak istiyorsunuz? Yoksa “kendi fikrinizi mi hayata geçirmek istiyorsunuz? Bizimle dernek@kaosgldernegi.org adresinden iletişime geçebilirsiniz. Kaos GL’in bir parçası olmak istiyorsanız bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. 

Biz sizin Kaos GL’de ne yapacağınıza karar vermiyoruz. Kaos GL’yi Bulgulama Toplantılarında anlatıyoruz. Sizin sorularınızı, eleştirilerinizi alıyoruz. Eğer devam etmek isterseniz, staj yapmak istediğiniz alana ilişkin, Kaos GL Departmanındaki arkadaşlarla bağlantı kurmanızı sağlıyoruz. Sonra daha özgür ve güzel bir dünya içinde birlikte çalışmaya başlıyoruz. 

Kaos GL faaliyetlerini, İnsan Hakları Programı, Mülteci Programı, Hukuk Programı, Medya-İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Etkinlikler Programı, Örgütlenme ve Kapasite Geliştirme Programı ve İdari ve Finans Programı kapsamında yürütüyor. 

Ben Kendi Önerimle Gönüllü Olurum! Ya da bütün bunların dışında, "Kaos GL’de şu olsa ne güzel olur", "Ben böyle bir şey yapmak istiyorum" dediğiniz her şeyi Kaos GL’de hayata geçirebilirsiniz. Daha güzel bir dünya yaratmak için birlikte çalışabiliriz. 

Daha Fazlası İçin Doğrudan Yazabilirsiniz! Bu doküman yeteri kadar açık değil, benim aklımda onlarca soru var ya da ben şunu merak ediyorum derseniz doğrudan kkm@kaosgl.org’a mail atabilirsiniz.           

 

Stajyerimiz Olur musunuz?

Gönüllü Staj Programı:  Kaos GL Derneği staj programı kapsamında medya, insan hakları/hukuk, sağlık (cinsel sağlık, psikiyatri-psikoloji), çalışma hayatı, eğitim, barınma, sosyal hizmetler alanında faaliyetler yürütmektedir. Kaos GL Dergisi, web siteleri, Homofobi Karşıtı Buluşma, Mülteci Destek Programı öncelikli çalışma alanlarıdır. 

Kaos GL’nin yürüttüğü faaliyetlerde gönüllülerin yaptığı katkılar önemli bir yer tutmaktadır. Gönüllü stajyerlerin program boyunca haftada 4-8 saatlerini bize ayrılmalarını beklemekteyiz. 

Stajyerler sene boyunca kendi belirledikleri tarihlerde programa katılabilirler. Gönüllü stajyer programına dahil edilen gönüllüler, Kaos GL’nin ilgili çalışma alanında sorumluluk üstlenirler. Gönüllü stajyerlerin koordinasyonu ve yapılan işlerin süpervizörlüğü kurumsal nitelikte bir işbölümü altında örgütlenir. Gönüllü stajyerler kurum bünyesinde zaman zaman düzenlenen iç eğitimlere, vaka tartışmalarına ve koordinasyon toplantılarına katılırlar.

 

Nasıl Başvurulur: Adaylar başvurularını sene boyunca istedikleri dönemde yapabilirler. Erken yapılan başvurular tercih ve öncelik sebebidir.

Adayların özgeçmişleri ve Kaos GL Staj Programında niçin gönüllü staj yapmak istediklerini anlatan bir ön yazıyı bilgi@kaosgldernegi.org adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 

Gönüllü Stajyerlerin Üstlendiği Temel Sorumluluklar 

Medya- İletişim Alanında,

·         Kaos GL Derneği tarafından organize edilen Yerel Muhabir Eğitimlerine katılımı teşvik edilmektedir.

·         Kaos GL Dergisi ile kaosGL.org web sitesine haber yazımı, söyleşi gibi yurttaş gazeteciliği yapmak,

·         Kaos GL Medya İzleme Raporlama Çalışmalarına katılmak, Medya İzleme faaliyetlerine katılmak ve medya okur yazarlığı faaliyetlerini yürütmek,

·         Kaos GL Dergisi ve kaosGL.org web sitesi için çeviri desteği vermek. Gerekli durumlarda sözlü çeviri yapmak,

·         Medya-İletişim Atölyelerinin organizasyonunu desteklemek ve katılmak. 

·         Kaos GL Akademik Çalışmaları’nın, Ayrımcılık Karşıtı Dersleri’n izlenmesi, kayıt altına alınması, bilgi ve dokümantasyonun hazırlanmasını sağlamak,

·         Kaos GL medya arşiv düzenlemesine katkı vermek,

·         Ayrımcılık Karşıtı Dersler ile Homofobi Karşıtı Buluşma Kampüs Etkinlerinin organizasyonuna katkı vermek.

 

Grafik Tasarım,

·         Kaos GL Dergisi ve web sitesi için grafik tasarım çalışmalarını yürütmek,

·         Kaos GL Derneği etkinlikleri ve eylemler için afiş, broşür üretmek,

·         Kaos GL Dergisi ve web sitesi için görsel havuzu oluşturmak,

·         Kaos GL Yayınlarının matbaa öncesi tasarım işlerini yürütmek,

·         Kaos GL Medya arşiv ve görsel arşivinin düzenlemesine katkı vermek.

 

Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler ve Hukuk,

·         Stajyerler Kaos GL’nin gerek hukuki destek gerekse savunuculuk alanında yürüttüğü çalışma ve girişimlerle ilgili bilgilenme imkânı bulurlar. Program’ın çalışma dilleri İngilizce ve Türkçedir; bununla birlikte Mülteci Destek programı kapsamında Farsça dili tercih edilir.

·         LGBT’lerin insan hakları ihlallerinin raporlanması ve dokümantasyonu çalışmalarına destek olmak,

·         İnsan hakları programı tarafından yürütülen insan hakları eğitimlerini organize etmek ve yaygınlaştırmak,

·         Çeşitli belgelerin yazılı tercümelerinin yapılması konusunda destek vermek;

·         Müvekkiller ve çalışanlar için çeşitli belgelerin hazırlanması,

·         Uluslararası kurum ve kuruluşların ve kamu kurumlarının LGBT politikalarını izlemek, raporlamak ve haberleştirmek

·         Ayrımcılık Karşıtı Dersler ve Homofobi Karşıtı Buluşma Kampüs Etkinlerinin organizasyonuna katkı,

·         Kaos GL Kültür Merkezi programı kapsamında insan hakları söyleşilerini organize etmek,

·         Homofobi Karşıtı Buluşma etkinliklerinde hem Ankara hem de yerel buluşmaların organizasyonunda sorumluluk almak.

 

Mütercim ve Tercümanlık, 

·         Kaos GL Dergisi ve web sitesi için çeviri desteği vermek. Gerekli durumlarda sözlü çeviri yapmak,

·         Çeşitli belgelerin yazılı tercümelerinin yapılması konusunda destek vermek;

·         Uluslararası kurum ve kuruluşların ve kamu kurumlarının LGBT politikalarını izlemek, raporlamak ve haberleştirmek,

·         Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar Dersi ve Queer Çalışmaları Dersi için okuma makalelerinin çevirisini yapmak

·         Çeviri makale ve haberlerin editörlüğümü yürütmek.

 

Eğitim,

·         Eğitim politikalarını izlemek ve eğitim alanındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarını raporlamak,

·         İnsan hakları programı tarafından yürütülen insan hakları eğitimlerini organize etmek ve yaygınlaştırmak,

·         Ayrımcılık Karşıtı Dersler ve Homofobi Karşıtı Buluşma Kampüs Etkinlerinin organizasyonuna katkı vermek,

·         Eğitimde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını deşifre etmeye yönelik atölyeler organize etmek,

·         Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum “Eğitim” temasının oluşturulmasına katkı vermek

·         Kaos GL Derneği tarafından her yıl düzenlenen Eğitim Forumunun organize edilmesine destek vermek,

·         Kaos GL Eğitim Çalışma grubunun faaliyetlerine katılmak ve Kaos GL’yi eğitim çalışmalarında temsil etmek,

 

Sosyal Hizmet ve Psikoloji, Psikiyatri*,

·         Kaos GL Derneği tarafından sağlanan sosyal hizmet ve destek hizmetlerinin organize edilmesini sağlamak ve yeni destek kaynakları yaratmak,

·         Mülteci çalışmalarına destek vermek,

·         Sosyal Hizmet Söyleşileri programını yürütmek,

·         Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınmasına Yönelik Eğitim Programını yürütmek,

·         Sosyal Hizmet Uzmanları, PDR, öğretmen, psikolog ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara yönelik insan hakları eğitimlerini organize etmek,

·         Dernek işleyişi kapsamında sosyal hizmet faaliyetlerine destek olmak,

·         Medya İzleme faaliyetlerine katılmak ve medya okur yazarlığı faaliyetlerini yürütmek,

·         Homofobi Karşıtı Buluşma etkinliklerinde hem Ankara hem de yerel etkinliklerin organizasyonunda sorumluluk almak,

·         Ayrımcılık Karşıtı Dersler ile Homofobi Karşıtı Buluşma Kampüs Etkinlerinin organizasyonuna katkı vermek.

 

Sosyal Hizmet Staj Programı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmektedir. 

 

© 2011 | Kaos GL Derneği | Tunus PTT, PK 12 , Kavaklıdere-Ankara | Tel: 0312 230 0358