1. ENGLISH
Kaos GL > Eşitlik bildirgesi

Eşitlik bildirgesi

Kaos GL Derneği

 • Toplumsal cinsiyet
 • Cinsel yönelim
 • Cinsiyet kimliği
 • Irk ve etnik köken
 • Uyruk kökeni
 • Özürlülük
 • Dini inanış
 • Politik ve felsefi inanışlarına bakmaksızın bütün insanların eşitliğine hizmet eder.

Bu konulardaki ayrımcılık üyelik dâhilinde, diğer sivil toplum örgütleriyle ve devlet faaliyetleriyle ilişkilerde, işe alınmada veya Kaos GL Derneği adına yapılan herhangi bir aktivitede kabul edilmeyecektir. Ayrımcılık;

 • Kişi(ler)e karşı doğrudan ayrımcılık
 • Kişi(ler)e karşı dolaylı ayrımcılık
 • Kişi(ler)e karşı taciz
 • Kişi(ler)in kurbanlaştırılmasını kapsar

Kaos GL Derneği, ulusal ve uluslararası seviyede bütün yasal gerekliliklere uyar. LGBT bireylerin insan hakları alanında yayınladığı raporlar da toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının yürütülmesinde hesaba katılmaktadır.

Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının uygulanmasının yürütülmesi ve takip edilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Yıllık Genel Kurul toplantılarına konu hakkında rapor sunar.

Kaos GL Derneği, yönetim kurulu, gönüllüler ve üyelerin dağılımdaki çeşitliliği; erkek ve kadının eşit ağırlıkta yansıtılması, Türkiye?de yaşayan farklı din ve etnik grupların temsil edilmesi, her alanda ayırımcı olmayan politikaların yürütülmesi için izler. Sözü edilen konularda engeller oluşursa bunların üstesinden gelmek için olumlu eylemler ve ek kararlar uygulanır.

Karar verici, uygulayıcı olan ve koordinasyonu sağlayan Kaos GL üyeleri kendi alanlarında aynı zamanda; çeşitlilik, erkek ve kadının eşit temsiliyeti, dini ve etnik grupların temsil edilmesi ve ayırımcı olmayan politikaların yürütülmesini izlemekten sorumludur.

Kaos GL Yönetim Kurulu, çalışanların karar ve hareketlerinden sorumludur.

Kaos GL Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi, üyelerin bu alanlardaki bireysel şikâyetlerini almaktan ve çatışmalara ve problemlere çözümler önermekten sorumludur.

Kaos GL Derneği, toplumda toplumsal cinsiyet ve eşitlik alanındaki önyargılarla mücadele eder.

Kaos GL Yönetim Kurulu tarafından açıklanan bu bildirge 2007 1. Olağan Genel Kurulu?nda oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.