1. ENGLISH
Yayınlar > Rapor > 2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu

2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu

Adı2019 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi Ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu
TürüRapor
Yayım Tarihi4 Haziran 2020
YazarKaos GL
Sayfa Sayısı48

Kaos GL Derneği, rapora temel oluşturacak verilerini toplamak SurveyMon-key Pro çevrimiçi anket programını kullandı. Kaos GL, mağdurlara ve tanıkla-ra ulaşmak için, her gün güncellenen haber portalından ve diğer sosyal medya araçlarından en etkili şekilde faydalanmaya özen gösterdi. Anket soruları, ILGA Europe ile işbirliği içinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Anket katılımcılarından gelen yanıtlara güvenilirlik, tamamlanmışlık, tutarlılık ve mükerrer bildirimleri ayıklama kriterleri temel alınarak dikkatli ve duyarlı bir filtreleme uygulandı. Böylece, sonuç rapora aktarılması uygun bulunan vaka bildirimi sayısı 150 olarak belirlendi. Geçen sene araştırmaya katılım sayısı 62 idi.