1. ENGLISH
Yayınlar > Kitap > İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden

İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden

Adıİnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden
TürüKitap
Yayım Tarihi19 Kasım 2019
YazarKaos GL
Sayfa Sayısı162

Bu tez çalışmasında interseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorununun top-lumsal cinsiyet ve insan hakları ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet tartışmaları açısından özellikle İngilizce literatürde oldukça güncel bir tartışma olan interseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorunu, hakları etkin bir şekilde kullanabilmeye ilişkin güncel bir sorun olmanın yanı sıra insan haklarına ilişkin normların toplumsal cinsiyet açısın-dan içerdiği hiyerarşi ve dışlayıcılık potansiyelini gösteren bir olgudur.