1. ENGLISH
Yayınlar > Kitap > Herkes Özgür ve Eşit Doğar - Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Herkes Özgür ve Eşit Doğar - Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

AdıHerkes Özgür ve Eşit Doğar - Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği
TürüKitap
Yayım Tarihi21 Aralık 2018
YazarBirleşmiş Milletler
Sayfa Sayısı64

Bu kitapçığın amacı Devletlerin LGBT kişilere karşı temel yükümlülüklerini ortaya koymak ve Birleşmiş Milletler mekanizmalarının bu bağlamda uluslararası hukuku nasıl uyguladıklarını anlatmaktır. Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşme organları ve özel usul mekanizmaları, geçtiğimiz on sekiz yıl içinde, LGBT’lerin uğradıkları insan hakları ihlallerini belgelemiş ve Devletlerin uluslararası insan hakları hukukuna uyumlarını analiz etmiştir. Bireylerin cinsel yönelim ya da cinsiyet kimlikleri temelinde nasıl hedef haline getirildiklerine dair bir kanıt derlemesi yapılmış ve Devletlere özel yönlendirmede bulunulmuştur. Kitapçıkta yer alan bölümlerde Devletlere temel insan hakları yükümlülüklerini karşılamak için atmaları gereken adımlar konusunda yardımcı olmak üzere tavsiyeler ve bulgular özetlenmektedir. Kitapçık aynı zamanda insan hakları savunucularına ve hak sahiplerine, genel anlamda insan hakları ihlallerine dair hesap verilmesi için Devletlere çağrıda bulunma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.