1. ENGLISH
Yayınlar > Kitap > İnsan Hakları ve İnterseks Kişiler

İnsan Hakları ve İnterseks Kişiler

Adıİnsan Hakları ve İnterseks Kişiler
TürüKitap
Yayım Tarihi6 Aralık 2018
YazarAvrupa Konseyi
Sayfa Sayısı61

Bu kitapçık, iki yönlü bir eylem planı geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bir taraftan, bireyin özgür iradesiyle ve tam olarak aydınlatılmış onamı aranmadan veya zorla yapılan tıbben gereksiz ‘normalleşme’ operasyonlarının üye ülkeler tarafından sonlandırılması çağrısında bulunmaktadır. Öte taraftan, interseks kişilere karşı ayrımcılığı önleme, cinsiyetlerinin resmi belgelerde uygun biçimde kabul gör-mesi ve adalete erişim konularında olası çıkış yolları ortaya koymaktadır.