1. ENGLISH
Yayınlar > Kitap > Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu

Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu

AdıTransgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygulamalar Kılavuzu
TürüKitap
Yayım Tarihi14 Aralık 2017
YazarPembe Hayat-Kaos GL-CETAD
Sayfa Sayısı108

Transgender ve Toplumsal Cinsiyete Uymayan Kişilerle Psikolojik Uygula-malar Kılavuzunun (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır) amacı TGNC kişilerle kültürel anlamda yetkin, gelişimsel olarak uygun ve trans-olumla-yıcı psikolojik uygulamaların sunulması konusunda psikologlara yardımcı olmaktır. Trans-olumlayıcı uygulamalar TGNC kişilerin kimlik ve yaşam de-neyimlerine aşina, saygılı ve destekleyici uygulamalardır (Korell & Lorah, 2007). Bu Kılavuz, çalışmaları esnasında TGNC kişilerle karşılaşacak olan psikologlar için giriş niteliği taşıyan bir kaynak olsa da, halihazırda TGNC kişilere sundukları bakım hizmetini iyileştirme anlamında, bu uygulama ala-nında deneyim sahibi olan psikologlar için de kullanışlı olabilir. Kılavuzda, cinsiyet kimliği ve TGNC topluluğu söz konusu olduğunda dile daha yaban-cı olma ihtimali olan okuyucular için bir tanımlar seti yer almaktadır (bkz: Ek A). TGNC’den farklı olarak doğumda tayin edilen cinsiyetleriyle cinsiyet kimlikleri örtüşen insanlar için “cisgender” terimi kullanılmaktadır (E. R. Green, 2006; Serano, 2006).