1. ENGLISH
Yayınlar > Rapor > Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu

Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu

AdıAyrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu
TürüRapor
Yayım Tarihi14 Aralık 2017
YazarKaos GL & Pembe Hayat
Sayfa Sayısı75

Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından yargı dışı yollar yaygınlaşmıştır. Çünkü söz konusu yollar ihlale maruz kalan kişiler bakımından daha ulaşılabilirdir, çoğu zaman masrafsızdır ve kişileri uzun süre devam eden yargısal süreçlerden korumaktadır. Ayrıca bu tür meka-nizmalarda yer alan kurumlar başvuru ile bağlı kalmamakta, re’sen harekete geçme, düzenli periyodik raporlar ortaya çıkarma gibi yetkilere sahiptirler. Eğer doğru tarzda şekillenip çalışırlarsa insan haklarının korunması ve geli-şimi bakımından ciddi roller oynayabilmektedirler.