1. ENGLISH
Yayınlar > Broşür > Dava Gözlem Kılavuzu

Dava Gözlem Kılavuzu

AdıDava Gözlem Kılavuzu
TürüBroşür
Yayım Tarihi8 Mayıs 2017
YazarKaos GL
Sayfa Sayısı32

Ceza davalarının bir parçası olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri, mevzuatta sıkça yapılan değişikliklerin sonucu olarak anlaşılması ve aktarılması zor, bütünlükten uzak bir karmaşayı çağrıştırmaktadır. Temel yasalarda dahi dil ve kavram birliğinin sağlanamamış olması, benzer durumlara farklı mercilerin farklı isimlendirmeyi tercih etmeleri bu karmaşayı arttırıcı bir etki yaratmaktadır. İşin içerisine 2012 Eylül’ünden bu yana hak ihlallerine karşı bireysel başvuru mercii olarak görev yapan Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar ve başvuru süreçleri dahil edildiğinde, koskocaman bir kavram yığını, konunun uzmanlarının dahi zaman zaman anlamasını güçleştiren bir bütünü ortaya çıkarmaktadır.