1. ENGLISH
Yayınlar > Broşür > Ayrımcılığa ve Şiddete Karşı Hakları ve Hayatı Savunmak İçin: SOSYAL İÇERME

Ayrımcılığa ve Şiddete Karşı Hakları ve Hayatı Savunmak İçin: SOSYAL İÇERME

AdıAyrımcılığa ve Şiddete Karşı Hakları ve Hayatı Savunmak İçin: SOSYAL İÇERME
TürüBroşür
Yayım Tarihi23 Ağustos 2016
YazarKaos GL
Sayfa Sayısı12

Eşit istihdam olanakları dahil, etkin yurttaşlık için her türlü elverişli bağlamın yaratılması, çoğulcu demokratik yönetişimin birincil amacıdır. Ancak sosyal içermeye ve ekonomik kapsayıcılığa dayalı bir kalkınma modeli sürdürülebilir; ve ancak böylesi bir kalkınma tüm toplum kesimlerinin yararınadır. Sosyal içerme, bu amaçla yürürlüğe konulan disiplinler arası, çok aktörlü ve çok boyutlu matrisi tanımlayan, makro ve mikro düzeylerde müdahaleler öneren politikalar çerçevesini tanımlar.