1. ENGLISH
Yayınlar > Kitap > Sağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı

Sağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı

AdıSağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı
TürüKitap
Yayım Tarihi2 Haziran 2017
YazarKaos GL
Sayfa Sayısı65

Türkiye'de LGBT'lerin yaşadığı ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine ve özellikle sağlık hakkının kullanımını engelleyen sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan bu El Kitabı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, El Kitabı'nın hazırlanma gerekçesi, amacı ve kapsamı ile benimsediği yaklaşım ele alınmaktadır. Ayrıca, bu alanda kullanılan tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde, yasal çerçeveye ve temel sorun alanlarına odaklanılmıştır. Yasal çerçeve kapsamında anayasa, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat irdelenmiştir. İkisi Türkiye'ye karşı olmak üzere çeşitli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'ın güncel iki kararı örnek gösterilmiştir. Temel sorun alanları bağlamında ise, LGBT'lerin sağlık hizmetlerine erişimlerine etki eden doğrudan ve dolaylı faktörlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, yöntem üzerinde durulmuş, öncelikli eylem alanları, operasyonel araçlar ve genel önlemler sayılmıştır.