1. ENGLISH

Kaos GL İzleme Listesi

Gökkuşağı Projesi Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Destek Programı ve Yerel LGBT Örgütlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programlarının İzleme ve

 

Raporlaştırılmasına İlişkin Liste

İzleme yapılan yer:

İzleme yapan kişi:

 

 

 

Kaos GL Satın Alma Kurallarına uygun olarak satın alma gerçekleştirildi.

 

 

Yerel LGBT Örgütlerinin Kapasitesinin geliştirilmesi hibe programı ve Gökkuşağı Projesinin görünürlüğü sağlandı.

 

 

Hibe kapsamında insan kaynağı harcaması yapılmadı.

 

 

İzleme ziyareti Dernek merkezinde yapıldı.

 

 

Harcama belgeleri eksiksiz bir şekilde denetim sırasında sunuldu.

 

 

Hibe sözleşmesi kuralları denetim  yapan yetkili tarafından hatırlatıldı.

 

 

Yerel LGBT örgütlerin kapasitesinin geliştirilmesi hibe programı izleme ve raporlama ilişkin yönergesi hakkında bilgi verildi.

 

 

Kapasite geliştirme eğitimleri hakkında bilgi verildi.

 

 

Kapasite geliştirme ihtiyaçları tespit edildi.

 

 

Yasal statüsü olmayan yapıların harcamaları Kaos GL finans koordinatörü ile eşgüdümlü yapıldı.

 

 

Hibe edilen ekipmanlar dernek mevzuatına uygun olarak kayıt altına alındı.

 

 

Ayni katkılar tutanakla kayıt altına alındı.

 

 

Kaos GL’nin cinsel taciz, işyerinde mobing, ayrımcılık gibi alanlarda geliştirdiği politika belgelerine aykırı hareket etmeleri durumunda Kaos GL Derneği tarafından hibe sözleşmesi tek taraflı olarak fes edilebilir.

 

 

Hibenin kullanımına ilişkin eleştiriler, değerlendirmeler alındı.

 

 

Notlar:

 

 

 

İzleme Ziyareti yapan kişi                                       İzleme yapılan sivil toplum örgüt temsilcisi