1. ENGLISH
Kaos GL > Mali Raporlar > Raporlar

Gökkuşağı Projesi, Bağımsız Denetçi Raporu 2014

 Gökkuşağı Projesi Başlangıç Periyodu, Bağımsız Denetçi Raporu, 01.04.2014 - 31.12.2014