1. ENGLISH
Haberler > Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu yeni üyeleri belirlendi

Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu yeni üyeleri belirlendi

3 Haziran 2016

Kaos GL, Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu üyeliğine seçildi.

Sivil Düşün AB Programı için 2016 Haziran – 2017 Haziran tarihleri arasında uygulama sürecine yol gösterici olacak Yönlendirme Kurulu, 28 Nisan’da gerçekleştirilen açık çağrı sonrası belirlendi.

Bir yıl boyunca görev yapacak Yönlendirme Kurulu üyeleri şöyle:

*Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

*TACSO-STGM

*Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS)

*Kaos GL

*Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

*Sivil Düşün AB Programı Teknik Destek Ekibi

Üç ayda bir Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu öncülüğünde toplanacak olan Yönlendirme Kurulu, uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirmesine odaklanarak programın güçlendirilmesi için öneriler geliştirecek. Kurulun çalışma ilke ve esasları ilk toplantıda geliştirilecek ve sivil toplumun ilerlemesi için katılımcı bir yaklaşımı benimseyen Sivil Düşün AB Programı, kurulun yenilenmesi ve dönemsel çağrılar konusunda sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen talepleri dikkate alacak.

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu’nun görevleri:

Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımın oluşturulması için “Yönlendirme Kurulu Çalışma İlkeleri”ni belirleme,

Programın uygulama aşamaları için sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen ve programın geliştirilmesine esas olan ihtiyaçlar ile uygulama ilişkisi hakkında tavsiye ve önerilerde bulunma,

Uygulama aşamasında düzenli olarak izleme ve değerlendirme yapma,

Sivil Düşün AB Programı Yönlendirme Kurulu kararlarını yaygınlaştırma ve ilgili sivil toplum örgütlerine duyurma,

Gerekli görmesi durumunda Yönlendirme Kurulu’nun yenilenmesi, yeni üye ve gözlemci davet edilmesine karar verme.