1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL, BM ve 22 devlet temsilciliği ile görüştü

Kaos GL, BM ve 22 devlet temsilciliği ile görüştü

14 Ocak 2016

Kaos GL, New York’ta beş ayrı Birleşmiş Milletler kurumunu ve 22 devlet temsilciliğini ziyaret etti. Türkiye’deki LGBTİ’lere ilişkin hak taleplerini iletti.

Kaos GL, 29 ülkeden LGBTİ alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından oluşan uluslararası heyet ile birlikte merkezi New York’ta bulunan çeşitli Birleşmiş Milletler kurumlarını ve çok sayıda devlet temsilciliğini ziyaret etti.

ABD merkezli insan hakları örgütü OutRight Action’ın kolaylaştırıcılığında planlanan ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü çevresindeki 9 güne yayılan ziyaretler esnasında LGBTİ haklarının küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerdeki durumuna dair bilgi paylaşımında bulunuldu.

Görüşmeler kapsamında 22 devlet temsilciliği (ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Avrupa Birliği, Arnavutluk, Brezilya, Singapur, Kolombiya, İrlanda, Güney Kore, Meksika, Kosta Rika, Latviya, Tayland, Şili, Arjantin, El Salvador, Norveç, Avustralya, Güney Afrika, Uruguay) ve beş BM kurumu (BM Kadın, UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ofisi (OHCHR), UNAIDS) ile yaklaşık 1 saat süren toplantılar gerçekleştirildi.

Kaos GL ekibinden Murat Köylü, makam ziyaretleri esnasında ABD’nin BM Büyükelçisi Samantha Power, İngiltere’nin BM Büyükelçisi Peter Wilson, Kanada’nın BM Büyükelçisi Michael Grant gibi üst düzey yetkililere LGBTİ vatandaşların ve mültecilerin Türkiye’deki insan hakları sorunlarıyla ilgili ayrıntılı birer sunum yaptı.

Talepler iletildi

Köylü ayrıca Avrupa Birliği’nin BM Delegasyonunda düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda 13 üye ve Türkiye Cumhuriyeti dâhil 4 aday ülkeden müsteşar ve danışman düzeyinde katılımcılara seslendi. Söz konusu görüşmelerde Köylü, BM kurumlarından ve Taraf Devletlerden Türk Hükümeti’ne yöneltmesini bekledikleri 8 insan hakları talebinin altını çizdi:

·         Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) eşit vatandaşlık haklarının Anayasa’da teslim edilmesi ve “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumunun” (CYCKİD) korunan kategoriler arasında Anayasa’nın ayrımcılık maddesinde kapsanması;

·         CYCKİD’na dair korumanın yasalaşması beklenen Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu düzenlemesinde yer alması;

·         Nefret suçları mevzuatının CYCKİD’nu içerecek şekilde değiştirilmesi ve polis ile savcılara bu konuda eğitim verilmesi;

·         İş Kanunu’nun ayrımcılık maddesinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumunun korunan kategoriler arasına alınması;

·         Kamunun sosyal politika çerçevelerinde LGBTİ’lerin içerilmesi;

·         Politikacıların, kamu yetkililerinin ve kanaat önderlerinin homofobik ve transfobik nefret söylemleri ile etkin mücadele edilmesi;

·         Göç İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili kamu kurumlarının LGBTİ mültecilerin farklı sorunlarına dair hassasiyet ve politika geliştirmeleri;

·         Tüm bu çalışmalar çerçevesinde LGBTİ örgütleri ile kamu kurumları ve Parlamento arasında diyalogun ve işbirliğinin tesis edilmesi.