1. ENGLISH
Haberler > “Ayrımcılığa Uğradım” websitesi yayında!

“Ayrımcılığa Uğradım” websitesi yayında!

14 Ocak 2015
Ayrımcılığa uğrayanların başvuruda bulunabildiği “Ayrımcılığa Uğradım” websitesi yayın hayatına başladı.
 
Derneğimiz ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın (TOHAV) birlikte yürüttüğü “Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı” projesi kapsamında “Ayrımcılığa Uğradım” websitesi açıldı.
 
Yasal mevzuat, ayrımcılık konusunda düzenlemeler ve yurttaşlık haklarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı websitesi üzerinden, ayrımcılığa uğrayan kişiler Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak başvuruda bulunabiliyor.
 
Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı nedir?
 
Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı, sivil toplum örgütlerini ve sivil toplum aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği ve beraberlik halinde yürütülecek bir ortak eylemle birleştirmenin yollarını keşfetmeyi hedefliyor.
 
Proje çerçevesinde hukuki yardım, stratejik davalama ve hakların takibi gibi insan hakları koruma mekanizmaları konusunda beceri ve deneyimler paylaşılacak. Buna paralel olarak proje süresince sivil toplum örgütlerinin ulaşılması güç kurbanlara ve mağdurlara ulaşma becerisi artırılacak, yargı ve diğer savunuculuk mekanizmalarına erişim konusunda kapasiteleri güçlendirilecek, çoklu ayrımcılık temelinde hakları ihlal edilen, aşırı marjinalleştirilmiş, sorunları geleneksel insan hakları gündeminde yeterince ele alınmayan kişilerin vakaları görünür kılınacak.
 
Proje neleri hedefliyor?
 
·         Başvuru ortaklarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantıları,
·         Becerilerin, deneyimlerin ve güçlerin paylaşılması ve bunun sonucu olarak sivil toplumun güçlendirilmesi için işbirliği ve beraber çalışma atölyelerinin düzenlenmesi,
·         Kadınlar, HIV mağdurları, zihinsel anlamda farklı bireyler, eski mahkumlar ve LGBTİ bireyler gibi en fazla damgalanmış gruplara odaklanarak mevcut durumla ve kutuplaşmış düşünce biçimiyle baş etmek adına  sosyal medya kampanyaları, etkinlikleri ve forumları,
·         Marjinalleştirilmiş bireyler ve hassas grupları içeren vakalar için koordine edilecek İnsan Hakları Stratejik Davalama süreci,
·         Haklarından en fazla mahrum bırakılmış ve en hassas birey ve grupların insan haklarını savunmalarına ve adalete ulaşmalarına destek olacak hukuki yardım mekanizması geliştirilmesi,
·         Yeni hedef filtreleri ve bilgi kaynakları yoluyla farklı politik, bölgesel ve sosyal seviyelerdeki insan hakları ihlallerinin ve ayrımcı eylemlerin gözlemlenmesi.
 
Proje sonunda neler ortaya çıkacak?
 
·         Kadınlar, LGBT bireyler, HIV mağdurları, eski mahkumlar ve zihinsel farklılıklara sahip bireyler gibi marjinalleştirilmiş ve hassas grupları içeren vakalar için stratejik davalama süreci ve bu sürecinin analiz edildiği katalog,
·         Çeşitlilik ve stratejik davalama platformu,
·         Hukuki yardım ve yönlendirme için online başvurunun kabul edildiği ayrıca ulusal-uluslararası mevzuat ve başvuru mekanizmalarının belirtildiği web sitesi,
·         Online başvuru yolu ile sağlanan hukuki danışmanlık ve yönlendirmenin raporları,
·         Sosyal medya kampanyaları.
 
*“Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı” projesi AB Delegasyonu Sivil Düşün Programının desteği ile yapılmaktadır.