1. ENGLISH
Haberler > Milletvekili Tanal, Hükümet’e LGBT Yurttaşların İnsan Haklarını Koruma Çalışmalarını Sordu

Milletvekili Tanal, Hükümet’e LGBT Yurttaşların İnsan Haklarını Koruma Çalışmalarını Sordu

8 Aralık 2014
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT)yurttaşların insan haklarının korunmasına dair Hükümet çalışmalarıyla ilgili bilgi almak amacıyla TBMM’ye 20 adet soru önergesi sundu.
 
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Tanal’ın soru önergeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yazılı olarak yanıtlamasını talep ediyor.   
 
Soru önergelerinde, istihdamda ayrımcılıkla mücadeleden, kamu çalışanlarının LGBT’lerin insan hakları ile ilgili bilgi düzeyinin artırılmasına, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, LGBT yurttaşların aile içi şiddetten ve intihar riskinden korunmasına kadar birçok konuda Hükümet politikalarına dair bilgi talep ediliyor.
 
Soru önergeleri, milletvekillerinin, meclisin "yasama" dışındaki diğer işlevi olan "denetim"i işletebilmek üzere kullandığı parlamenter demokrasi araçlarından biri.  Amaç, Hükümet’in icraatlarının TBMM ve kamuoyu tarafından izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak.
 
Mahmut Tanal’ın, TBMM’ye sunduğu soru önergelerinin konu başlıkları şöyle:
 
Adalet Bakanlığı’na:
 
LGBT haklarının tanınması ve korunmasına dair Bakanlık faaliyetleri
Bakanlık personelinin konuya dair farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması
Ceza infaz kurumlarında çalışan personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri
Cezaevi personelinin meslek içi eğitiminde kullanılan müfredat
Cezaevi personelinin işe alım süreçlerinde aranan kriterler
İnfaz koruma memurlarına ve diğer mahpuslara yönelik şiddet önleme programları
Cezaevinde LGBT mahpuslara dönük şiddet sonrası prosedür
LGBT mahpusların şikâyette bulunmalarına elverişli şikâyet mekanizmaları
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na:
 
LGBT haklarının tanınması ve korunmasına dair Bakanlık faaliyetleri
Alo 183 - Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ve Alo 144 - Sosyal Yardım Hattı’na başvurular
Aile ve Toplum Hizmetleri ile Sosyal Yardımteşkilatı personeline yönelik eğitimler
Aile içi şiddet ile mücadele
Trans yurttaşlarına yönelik sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları 
Mevcut sosyal yardım ve sosyal koruma hizmetlerinden ayrılan bütçe    
LGBT çocuklar ve gençlerdeki yüksek intihar riski ile mücadele
Sosyal hizmet himayesinde bulunan çocuk, genç, yaşlı ve engelli LGBT yurttaşların durumu
Kadınlara hizmet sunan kurumlarda eşcinsel, biseksüel ve trans kadınların durumu
LGBT bireylerin kullanabileceği sığınma evi ihtiyacı  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na:
 
Dezavantajlı grupların işgücüne katılımı
Gençlerin güçlendirilmesi ve sosyal içerme politikaları çerçevesinde LGBT gençler