1. ENGLISH
Haberler > Derneklerin Şeffaflığı Üzerine

Derneklerin Şeffaflığı Üzerine

1 Aralık 2014

Bu metin kaosGL.org “Gökkuşağı Forumu” yazarlarından Deniz Deniz’in “Derin LGBT” yazısı vesilesiyle hazırlanmıştır. Aşağıda okuyacağınız bilgiler Kaos GL Derneğinin sitesinde “rapor” olarak, kaosGL.org haber sitesinde de“haber/bilgi notu” şeklinde LGBT toplumuna ve kamuoyuna yönelik hâlihazırda ulaşıma açık olmakla birlikte Deniz Deniz’in aktardığı “sorulara” cevaben de okunabilir.

 
Kaos GL Derneği olarak 2009 yılından bu yana bütün mali bilgilerimizi derneğimizin sitesinde yayınlıyoruz. Avrupa Birliği (AB) projelerimiz, COC (Hollanda), RFSL (İsveç) gibi uluslararası LGBT örgütleriyle yaptığımız işbirliği doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz projeler düzenli olarak bağımsız yeminli müşavirler tarafından denetleniyor. Aynı zamanda fon veren örgüt ve kurumların denetiminden geçiyoruz.
 
Kaos GL Derneği kurulduğundan bu yana İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleniyor. 2007, 2008, 2009, 2012 yıllarında Dernekler Müdürülüğü denetiminden geçtik. Uluslararası Af Örgütü “Türkiye’de LGBT Hakları Raporu”nda da İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesinin LGBT örgütlerine yönelik denetimlerinin ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engellemeye yönelik gerçekleştiğinin altını çizdi. 
 
Deniz Deniz’in yazısında aktardığı soruların tümüne yanıt olması için teknik bilgileri belirtelim: Projelerde yazılan kalemler dışında hiçbir harcama proje bütçesinden yapılamaz. Bu LGBT örgütlerine özgü bir durum olmayıp dünyanın her yerinde işleyiş böyledir. Kaos GL Derneği satın alma kuralları doğrultusunda harcamalar yapmaktadır. Kaos GL Derneği İnsan Kaynakları yönetim standartları ve idari usulleri, satın alma kuralları, yol ve seyahat yönergesiyle satın almalarını gerçekleştirmektedir. Bu kuralları da şeffaflık adına dernek sitesinden paylaşmaktadır.
 
Kaos GL Derneğinde çalışan kişiler “proje” bazlı istihdam edilmeyip, çalışanların yaptıkları işlerde uzmanlaşmasına yönelik bir politika uygulanmaktadır. Kaos GL Derneği bu politika ile kurumsallaşma sürecini geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Kaos GL Derneği aylık faaliyetlerini raporlar halinde düzenli olarak yayınlamakta, üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. 
 
Kaos GL Derneği projelere ilişkin bilgilendirme notlarını aynı şekilde üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Hali hazırda 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Kaos GL projeleri için bilgi notları, Stratejik DavalamaProjesi, Kaos GL Farkındalığı ve Savunuculuğu Çoğaltacak bağlantılarında; ayrıca Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürüttüğümüz iki proje için de Nefret Etme Projesi ve Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu bağlantılarında kamuoyunun ulaşımına açıktır.
 
Eylül 2014’de, Kaos GL Derneğinin Eylül 2014-Haziran 2015 dönemi arasında yürüteceği faaliyetleri üyeleri ve kamuoyu ile paylaşıldı. Proje bazlı bilgilendirme notları Ocak 2015’de daha ayrıntılı metinler olarak dernek sitesinde paylaşılacak.
 
Kaos GL derneğinin 2014 yılı harcamalarına ilişkin mali dökümü Ocak ayı sonuna kadar çıkmış olacak. Ocak sonu itibariyle her sene olduğu gibi noterden tasdikli döküm duyurusu yapılacak ve Nisan 2015’de Dernekler Müdürlüğüne Dernek beyannamesi sunulacak. 
 
Yukarda sıraladığımız belgelerin mevcut formatlarıyla herkesin anlayabileceği düzeyde olmadığı, daha anlaşılır hale getirilmesi gerektiğini uyarısı aldık. Kaos GL Derneğinin sitesindeki bilgiler/raporlar mevcut halleriyle Dernekler Müdürlüğü ile Maliye’nin beklentisini karşıladığı halde söz konusu yazıdaki soruların gösterdiği üzere yeterli düzeyde erişilebilir ve anlaşılır olmadığını fark etmiş bulunuyoruz. Kaos GL Derneği olarak 2015’in başlarında ilk yapacağımız işlerden biri de dernek sitemizdeki bilgilerin, proje metinlerinin ve mali dökümlerin daha anlaşılır ve erişebilir hale getirilmesi olacak.
 
Kaos GL Derneği olarak faaliyetlerimizi değerlendirecek farklı mekanizmalar yaratmaya çalışıyoruz. Bulgulama toplantılarıyla özellikle doğrudan Kaos GL’nin üyesi olmayan LGBTİ’ler ve ilgili kişilerle bir araya gelerek Kaos GL Derneğinin faaliyetlerini ve politikalarını tartışmaya açıyoruz. İlkini Ekim 2014’de gerçekleştirdiğimiz Bulgulama Toplantısının ikincisinde eşcinsel ve biseksüel kadınlarla bir araya geldik. Bu bulgulama toplantılarının duyurularını daha fazla yapmak ve mümkünse internet ortamında kişilerin anonim olarak katılabilecekleri ve doğrudan politikalarımızı ve faaliyetlerimizi eleştirebilecekleri sanal ortamları da yaratmamız gerektiği bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. 2015 yılı içinde yapacaklarımıza bu ihtiyaçları doğrudan karşılayacak iş ve teknikleri de ekleyeceğimizi şimdiden ilan ediyoruz.
 
Kaos GL Derneği