1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL 3. Uluslararası Feminist Forum’a Çağırıyor

Kaos GL 3. Uluslararası Feminist Forum’a Çağırıyor

12 Şubat 2014
Kaos GL Derneği, Türkiye’den, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu’dan feminist oluşumları feminist politikayı devam ettirirken birlikte hareket etmeye çağırıyor.
 
Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 2006’dan beri gerçekleşen “Feminist Forum”, 2012 yılı itibariyle uluslararası platforma taşındı.
 
3. Uluslararası Feminist Forum’u koordine edecek olan Kaos GL, 14-15-16 Mart 2014 tarihlerinde düzenleyeceği etkinlik için bir çağrı yayınladı.
 
Kaos GL Danışma Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Simten Coşar’ın kaleme aldığı Feminist Forum çağrı metninin tamamı şöyle:
 
“Özel Olan Politik”se Feminist Politika Nerede?
Feminist mücadelenin yirminci yüzyıldaki toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kazanımları, feminist politikanın sadece biyolojik kadınlara ait olmayıp, özgürlük talebinin öznelerini kapsayıcılığına rağmen yirmi birinci yüzyılda dünya genelinde farklı biçimlerde yaşanan “geri tepmeler”, massedilmeler bizi gitgide daha kalınlaşan, görünür ve etkili olan muhafazakâr toplumsal yapıların, neoliberal politikaların ve tüm heteroseksist pratiklerin nasıl, nerelerden, hangi vasıtalarla işlediklerini ve kimler tarafından işletildiklerini bilmeye, görmeye, göstermeye çağırıyor. Bu çağrı feminist kazanımları birer birer kendine maletmeye, asimile etmeye, feminizmden soymaya çıkan muhafazakâr yönetimlerin dünya genelinde yaygınlaşması göz önüne alındığında daha aciliyet kazanıyor.
 
Hâl böyle olduğunda, feminist politikayla tekrar tekrar konuşmak, eylemek, yeniden-üretmek gerekiyor.
 
Hâl böyle olduğunda, feminist politikanın işaret ettiği, özel-kamusal ikiliğinin yapaylığını, dokunulmaz kılınan eril mahremin dokunulabilirliğini ve dokunulma ihtiyacını, muhafazakâr ahlâkın tekelci iddiaları karşısında feminist etiği düşünmek, konuşarak eylemek gerekiyor.
 
Hâl böyle olduğunda, “dünya feminist olsun”dan imtina edip, feminist olmanın halleriyle ve feminist olmayanla yüzleşmenin yollarına bakmak gerekiyor.
 
Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Feminist Forum’da, feminizmin bugün geldiği aşamayı, bu aşamanın içerisinde yeşerdiği, işlediği ve sınırlandırıldığı tarihsel-toplumsal bağlamı, eril toplumsal-siyasal yapılar içerisinde feminizmin lağvedilmesine yönelik girişimleri, bu girişimler karşısında feminizmin bugünkü anına özel duruşun nerede, nasıl kurulduğunu, kurulabileceğini masaya yatırmayı amaçlıyoruz.
 
Kısaca, Türkiye’den, Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu’dan feminist oluşumları feminist politikayı devam ettirirken birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. 
 
İletişim için: bilgi@kaosgldernegi.org ya da asli@kaosgl.org
 
Kaos GL, Uluslararası Feminist Forum’u Ankara Ünviersitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve KASAUM işbirliğiyle gerçekleştirmektedir.