1. ENGLISH
Haberler > Hukuk El Kitabımız Yayınlandı

Hukuk El Kitabımız Yayınlandı

18 Aralık 2013

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabımız yayınlandı.

“Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı” İzmir, Diyarbakır, Adana ve Ankara’da yürütülen Kaos GL Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Avukat Ağı çalışması kapsamında hazırlandı.

Kitabın önsözünde:

“Kaos GL Derneği, 2007 yılından itibaren lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBT) yönelik insan hakları ihlallerini düzenli olarak izliyor ve raporlaştırmaya çalışıyoruz. İşkence, kötü muamele, yaşam hakkı, mahremiyet hakkı gibi temel haklar alanında izleme yaparken bir yandan da yargı sürecini izlemek de amaçlarımız arasında.

Bu izleme ve raporlama sırasında sıkça sorulan soruların başında “adalet” tanımı geliyor; çünkü LGBT’ler yönelik insan hakkı ihlalleri genellikle cezasız kalıyor.

LGBT’ler hem deşifre olacakları, hem de adaletin tecelli etmeyeceği düşüncesiyle yargıya başvurmuyorlar. Yargıya başvuran LGBT’ler ise daha işin başında yargı sürecinde cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayacaklarını ve adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bilgisini zihinlerinin bir köşesinde tutmak zorunda kalıyorlar. Aslında mağdur olmayı göze alarak yargı sürecini başlatıyorlar.

Bu alanda yaşanan sıkıntılardan bir diğeri ise, homofobi ve transfobi konusunda duyarlı avukatların sayısının az olması ve bu alanda çalışan avukatlar arasında bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ağın olmaması. Bütün bu süreçler LGBT’lerin adalete erişimini zorlaştırıyor. Bu kitap LGBT’lerin insan hakları hareketinin hukuk ve insan hakları alanında birikiminin bir yansıması niteliğini de taşıyor”. denilmiştir.

Kitabın birinci bölümünde “LGBT Sözlüğü” başlığı altında kavram tanımları bulunmaktadır.  İkinci bölümünde sağlık, istihdam, eğitim, barınma, mal ve hizmetlere erişim, seyahat özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler yer almaktadır.  Kitabın üçüncü bölümünde çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ve örnek dava analizleri, dördüncü bölümde ise LGBT yönelik nefret suçları, son bölümde ise Prof. Dr. Melek Göregenli’nin LGBT’lerin Günlük Hayatta Maruz Kaldığı Ayrımcılık ve Şiddet araştırması yer almaktadır.  

Kaos GL Avukat Ağı toplantıları Hollanda Büyükelçiliği ve Amerikan Büyükelçiliğinin desteği ile gerçekleştirilmiştir.