1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu Eğitimde Heteroseksizmi Tartışmaya Açacak

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu Eğitimde Heteroseksizmi Tartışmaya Açacak

9 Ekim 2013
“LGBT çocuğa nasıl yaklaşacağım?”, “LGBT öğretmenin yaşadığı sorunlara nasıl müdahale edebilirim?”, “Mağdur LGBT çocuğu güçlendirmenin yanında çevreyi nasıl değiştireceğiz?”, “Rehberlik servislerini nasıl değiştireceğiz?”, “Öğretmenler, aileler çocuğu nereye nasıl yönlendirecek?”
 
Tüm bu sorular, Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’nun lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) eğitim hakkına yönelik çalışmalarında öne çıkıyor. Cumartesi günü İstanbul’da Uluslararası Af Örgütü’nün ofisinde bir araya gelen grup, eğitimde heteroseksizmin LGBT öğrencilere ve eğitimcilere yansımalarını tartıştı. Eğitimin yalnızca bir hakka erişim meselesi olmadığını belirten grup, eğitim alanının nasıl özgürleşebileceğini tartışmak gerektiğinin altını çiziyor.
 
Eğitim alanında LGBT görünmezliğinden dolayı homofobi ve transfobiyi deşifre etmenin zor olduğunun altını çizen Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, eğitimde heteroseksizm yanında, milliyetçilik, ırkçılık, cinsiyetçilik, militarizm gibi ideolojilerin yansımalarını da deşifre etme konusunda ortaklaştı.
 
Eğitim alanında LGBT Öğrenciler ve Öğretmenlerin Sorunları
Türk Eğitim Sistemi’nin temelindeki ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici politikalardan en büyük nasibi LGBT’ler alıyor. LGBT’ler anayasada, yasalarda ve uluslararası belgelerde bir “hak” olarak herkese tanınmış eğitim hakkından fiilen mahrum bırakıldıkları gibi LGBT’lere yönelik ayrımcılık da görünmez kılınıyor. LGBT öğrenciler, farklılıklara, çoğulculuğa ve çeşitliliğe kapalı benzer eğitimsel süreçlerden geçmiş ebeveynlerinin, öğretmenlerinin yahut okul idaresinin baskısı altında eğitim hayatında özsaygısı olan bağımsız bireyler olabilme hatta var olma mücadelesi sürdürüyorlar. 
 
LGBT eğitimciler ise baskıya uğramak, dışlanmak ve dahası işlerini kaybetmek korkusuyla bu baskıya ses çıkaramıyor. Sendikal yapılar ise, LGBT’lere yönelik ayrımcılık konusunda yeterli farkındalık geliştiremediği ve LGBT politikaları olmadığı için LGBT eğitimciler yapayalnız kalıyor.
 
İyi Örnekleri Yaygınlaştırmak
Eğitimde yurt dışında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı geliştirilen iyi örnekleri yaygınlaştırmayı gündemine alan Eğitim Çalışma Grubu, aynı zamanda Eğitim Fakültelerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarının farklı derslerde anlatılması için modüller geliştireceğini duyurdu. Queer pedegoloji alanında yayınlanan makaleleri Türkçeye çevrilmesi için çaba gösterecek grup, aynı zamanda Kaos GL Dergisi için 2014’te bir eğitim dosyası hazırlayacak.
 
Öğretmenlere Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında duyarlı öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimlerini yaygınlaştırma kararı alan grup, aynı zamanda 2014 yılında bir eğitici eğitimi yaparak öğretmen eğitimlerindeki eğitimci sorununa çözüm üretmeye çalışacak.
 
Eğitim alanında sendikalarla işbirliğini arttırmayı hedefleyen Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, sendikaların eğitim politikalarına yönelik yaptığı savunuculuk faaliyetlerinde eğitim sistemindeki heteroseksizme alternatif politakaların da gündemleştirilmesini talep edeceğini açıkladı.
 
Eğitim Alanında Alternatif Politikalar
Eğitim alanında eğitim politikaları, eğitim mevzuatı, örtülü mevzuat, ders içerikleri, dersi uygulayan öğretmenlerin ayrımcı uygulamaları gibi bir dizi sorunun yaşandığını ve bu sorunların görünür kılınması için hep birlikte tartışılması gerektiğinin altını çizen Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, alanda yaşanan sorunları tartışmaya açmak için Kaos GL’in düzenlediği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’a eğitim alanında çalışanları davet etti.
 
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum sonrasında bu alandaki sorunları raporlama çalışmalarını başlatacağını açıklayan grup, okul ortamında LGBT öğrenci ve öğretmenleri güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde de bulunacağını duyurdu.
 
Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu Nedir?
Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı olmak üzere eğitim sistemindeki her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve eşitsizlik üreten pratiği deşifre eder. LGBT öğrencilerin var olma mücadelesini destekler.
 
Özgürlükçü ve eşitlikçi bir eğitim için LGBT eğitimcilerin ve öğrencilerin eğitim alanında maruz kaldıkları ayrımcılığı, baskıyı, şiddeti, mobbing ve tacizi görünür kılmaya yönelik izleme ve raporlama faaliyetleri yürütür. İlkokul ve orta öğretim sürecinde öğretmenler ve psikolojik rehber danışmanların bilgilendirilmesi ve desteklenmesini hedefler. Eğitim politikaları, eğitim mevzuatı ve ders kitaplarının izlenmesi, deşifre edilmesi ve raporlanması ile alternatif politikaların oluşturulması için çalışır. Eğitim mevzuatının ayrımcı yönetmelik ve uygulamalardan arındırılması için takip, psikolojik danışmanlık hizmet süreçlerinde LGBT öğrencilere homofobiden arınmış bir danışmanlık hizmetinin sunulmasının geliştirilmesi, LGBT eğitimcilerin desteklenmesi, eğitim sendikaları ile ulusal ve uluslararası dayanışma ağlarının oluşturulmasını hedefler. Nisan ayındaki Eğitim Forumu’nun organize edilmesi faaliyetlerini yürütür.
 
Ayrıntılı bilgi için: egitim@kaosgl.org