1. ENGLISH
Haberler > Homofobi veTransfobi Karşıtı Avukatlar Ankara’da Buluşuyor!

Homofobi veTransfobi Karşıtı Avukatlar Ankara’da Buluşuyor!

27 Temmuz 2013
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Avukat Ağı’nın son çalıştayı21-22 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek. Çalıştay kapsamında, uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örnekleri ve bu davalarda karşılaşılan sorunlar incelenecek ve vaka analizleri yapılacak.
 
Neden Avukat Ağı?
Kaos GL Derneği, 2007 yılından itibaren lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBT) yönelik insan hakları ihlallerini düzenli olarak izliyor ve raporlaştırmaya çalışıyoruz. İşkence, kötü muamele, yaşam hakkı, mahremiyet hakkı gibi temel haklar alanında izleme yaparken bir yandan da yargı sürecini izliyor.
 
Bu izleme ve raporlama sırasında sıkça sorulan soruların başında “adalet” tanımı geliyor; çünkü LGBT’ler yönelik insan hakları ihlalleri genellikle cezasız kalıyor.
 
LGBT’ler hem deşifre olacakları, hem de adaletin tecelli etmeyeceği düşüncesiyle yargıya başvurmuyorlar. Yargıya başvuran LGBT’ler ise daha işin başında yargı sürecinde cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayacaklarını ve adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bilgisini zihinlerinin bir köşesinde tutmak zorunda kalıyorlar. Aslında mağdur olmayı göze alarak yargı sürecini başlatıyorlar.
 
Bu alanda yaşanan sıkıntılardan bir diğeri ise, homofobi ve transfobi konusunda duyarlı avukatların sayısının az olması ve bu alanda çalışan avukatlar arasında bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ağın olmaması.
 
Bütün bu süreçler LGBT’lerin adalete erişimini zorlaştırıyor.
 
Kaos GL Derneği, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Avukat Ağı ile bu alanda çalışmak isteyen avukatların bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri bir ağ kurmayı hedefliyor.
 
Avukat Ağı Bu Kez Ankara’da Buluşuyor!
Homofobi ve Transfobi Karşıtı Avukat Ağı çalışması kapsamında, bugüne kadar 16 Şubat 2013 İzmir, 2 Mart 2013 Diyarbakır, 4 Nisan 2013 tarihinde de Adana’da avukatlara yönelik çalıştaylar düzenlendi. Toplamda 42 avukatın katıldığı çalıştaylarda aşağıdaki dosyalar tartışıldı:
·         Trans geçiş süreci/Askeriye - Rapor Alma Süreci
·         İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü - Kaos GL Pornografi Sayısının Toplatılması/LAMBDA İstanbul Kapatılma Davası
·         Nefret suçları/Çalışma Hayatı - Ahmet Yıldız Davası/Halil İbrahim Dinçdağ Davası
·         Barınma Hakkı/Ev mühürlenmeleri - Avcılar Dosyası
·         Kabahatler kanunu/İşkence Kötü Muamele - Pembe Hayat Aktivisti Trans Bireyler/Görevi Yaptırmamak için Direnme/Kamu Malına Zarar/Hakaret Dosyası
 
Kaos GL Derneği’nin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Karşı Avukat Ağı çalışması Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Ağa katılmak için hukuk@kaosgl.orgadresine neden katılmak istediğinizi belirten bir niyet mektubu ile başvuruda bulunabilirsiniz.