1. ENGLISH
Haberler > Eğitim: Heteroseksüelliğin Fabrikası

Eğitim: Heteroseksüelliğin Fabrikası

9 Nisan 2013
Eskişehir’de Eğitim Hakları Derneği, Kaos GL Derneği işbirliğiyle “Heteroseksist Eğitim” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Cumartesi günkü etkinliğe Kaos GL Eğitim Çalışma Grubundan Remzi Altunpolat ve Yasemin Şafak konuşmacı olarak katıldılar.
Oturumun ilk yarısında Remzi Altunpolat Türkiye’de 28 şubat süreci ve sekiz yıllık eğitim tartışmaları sürecinde Kaos GL Derneğinin müdahalesini aktardıktan sonra eğitim meselesine salt LGBT’ler açısından değil, diğer ayrımcılık ve dışarıda bırakma pratikleriyle birlikte bakmak gerektiğini ifade etti.
 
“Eğitim İnsanları Hiyerarşik Yapılara Bağımlı Kılmaktadır”
Altunpolat, sözlerine Selahattin Ertürk’ün tanımıyla devam etti. “Eğitim bireylerin kişisel hayatında bireyin kasıtlı isteği ile şekillenen planlı bir sistemdir. Fakat eğitim denilen şey öyle veya böyle, insanları hiyerarşik yapılara, asimetrilere bağımlı kılmaktadır.’’
Eğitim: Heteroseksüelliğin Fabrikası
Eğitimin özgürleştirici değil bağlayıcı ve baskıcı olduğunu söyleyen Altunpolat, eğitimin “heteroseksüelliğin fabrikası” olduğunu vurgulayarak 87 Oğuz kitabından bir örnek verdi. Kitapta yer alan diyalogda bir velinin sitemine öğretmen şu cevabı verir: Biz burada bir insan okutmuyoruz, burada insan yapıyoruz. Burası bir yandan da insan fabrikasıdır.”
 
Ders Kitaplarının İstenmeyenleri: LGBT’ler
Altunpolat, Kaos GL Derneği’nin ders kitapları ve eğitim materyalleri üzerine yaptığı incelemeden çeşitli sonuçlar paylaştı. Vatandaşlık (Demokrasi ve İnsan Hakları) ders kitabı yazarı Tevfik Düzbaş’ın vatandaşlığa değinirken Amsterdam Antlaşmasının LGBT hakları ile ilgili kısmını es geçtiği söyledi. Ayrıca Sağlık Bilgisi ders kitabında yer alan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için “eşcinsel ilişkiden uzak durulması gerektiği” ifadesine dikkat çekti.
Heteroseksist ve Cinsiyetçi Anlayış Müfredat ile Sınırlı Değil
Etkinliğin ikinci oturumunda Yasemin Şafak eğitim alanında yaşanan sıkıntılar çerçevesinde eğitim sistemini değerlendirdi. Şafak, cinsiyetçi ve kadın-erkek ilişkilerini yüceltip bunun dışında kalan varoluşları yok sayıp değersizleştiren heteroseksist anlayışın müfredat ile sınırlı olmadığını belirterek bu konuda öğretmenlerin rolünü vurguladı.
 
Rehberlik Servisleri Öğrencilere Yardımcı Olmuyor
Farklı olduğuna kanaat getirilen öğrencinin ilk olarak soluk alması gereken yer olarak rehberlik servislerinin görüldüğünü belirten Şafak, rehber öğretmenlerin de LGBT öğrencilere ayrımcılık yapabildiğini söyledi. Rehberlik servislerinde meslek seçimi konusunda öğrencileri yönlendirmede cinsiyetçi ve ataerkil düşüncelerin etkili olduğunu ifade etti.
 
Salondan gelen sorularla tamamlanan etkinlikte Kaos GL Derneği’nin LGBT öğretmenlere verdiği hukukî destekten cinsel yönelimin oynanan oyunlarla değişmeyeceğine kadar çeşitli bilgiler verildi.
 
(Zeynep Acar & Erkan Yıldırım /Kaos GL)