1. ENGLISH
Haberler > Brüksel’de AB Kurumlarıyla Görüştük

Brüksel’de AB Kurumlarıyla Görüştük

16 Şubat 2013
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun önerisiyle, Kaos GL ekibinden Murat Köylü, AB’nin Brüksel’de bulunan AB kurumlarına 11-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nden Müsteşar Gül Büyükerşen Oral ve Hukuk Danışmanı Murat Şen, Kaos GL temsilcisini makamlarında kabul etti.
Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli sosyal ve kurumsal ayrımcılıklar ile lezbiyen, gey, biseksüel ve transları (LGBT) hedef alan sözel ve fiziksel şiddetin sürmesi görüşmelerin ana konusu oldu. Bununla birlikte, Türkiye’nin genel insan hakları ve demokratikleşme gündemleri ile AB müzakere süreci üzerinde duruldu. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış tarafından kamuoyu ile paylaşılan ve AB’nin Türkiye’ye dair LGBT hakları eleştirilerini görmezden gelen  “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nun İngilizceye çevrilmemiş olması şaşkınlık yarattı.  
 
Görüşmelerde Türkiye’de LGBT’lerin haklarının korunarak güçlendirilmesi ve AB müktesebatıyla uyum açısından şu başlıklar vurgulandı:
 
Yeni “Sivil” Anayasa
Ayrımcılık İle Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasası Taslağı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası Taslağı
İnsan Ticaretini Önleme ve Mağdurların Korunması Yasası Taslağı
Nefret Suçlarını Önlemeye Dair Yasal Düzenleme Gereksinimi
Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Yasal Düzenleme Gereksinimi
İlgili bakanlıkların, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliği bakışını mevzuatlarına ve politikalarına yansıtmaları zorunluluğu (Özellikle Adalet, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm Bakanlıkları)
Yasalaşan ve etkinliklerine başlayan Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu
Türkiye yargısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını içtihatlaştırmadaki eksikliği
Kamu yönetiminin bilgi eksikliği, kamu yetkililerinin ve siyasilerin homofobik ve transfobik demeçleri
Türkiye’de LGBT’lere yönelik ayrımcılık ve şiddet ile ilgili güncel Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve uluslararası sivil toplum raporları
BDP ve CHP’nin LGBT haklarını destekler tutum geliştirmeleri
İstihdam ve iş yaşamında ayrımcılıkla AB kriterleri ve Türkiye’de durum
Yeni yasalaşan Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Yönetmeliği’nde ayrımcılık ve damgalama
Türkiye’de özel sektörün konuya dair ilgisizliği
Türkiye’deki LGBT mültecilerin durumu
Çocuk LGBT’leri zorbalık ve dışlamadan korumak için eğitim şartı.
Akademik etkinlikler yoluyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair doğru ve güncel bilginin yaygınlaştırılması.
Kaos GL’nin Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler yapıları ile sürdürdüğü ilişkiler ve bu yapıların LGBT gündemi
 
5 gün süren ziyaretlerde öne çıkan görüşmelerin gerçekleştirildiği AB kurumları ve yetkilileri aşağıda yer alıyor. Bu kurum ve kişiler uzun süredir Türkiye’yi üyelik süreciyle ilgili takip ediyor, AB yapılarına ve Türkiye tarafına koordinasyon ve enformasyon sağlıyor.
 
AB Bölgeler Komitesi Enformasyon Ofisi Yöneticisi Klaus Hullmann: AB’nin oluşum süreci, temel kurum ve yapıları, işleyişi, Avrupa Konseyi ile olan ilişkileri ile ilgili genel bilgilendirme. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği (CYCK) eşitliği için çalışan temel AB organları, sözleşmeler ve direktifler.
 
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Birimi Başkan Yardımcısı Christos Makridis ve Türkiye Birimi Politika Uzmanı Eduardo Bryant: Türkiye’de LGBT’lerin görünürlüğünün sağlanması ve haklarının savunulması için kamu-sivil toplum ortaklığında farkındalık kampanyalarına dair gereksinim. Güncel insan hakları raporlarında Türkiye’de LGBT’ler. Siyasi alanda ve popüler kültürde LGBT rol modellerinin eksikliği. Gettolaşmayı aşmak ve siyasi özne olmak. Türkiye’nin Ayrımcılık İle Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasası Taslağı’nda CYCK’nın yer almaması halinin net bir şekilde AB kriterleri ile uyumsuz olacağı. Nefret suçları yasasında CYCK’nın korunan kategoriler arasında bulunmasının yaşamsal önemde oluşu. “LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, kamunun yararınadır!” C. Makridis
 
Avrupa Komisyonu Adalet Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Politikalar Şefi Juan Gonzalez Mellizo: AB uyum sürecindeki Türkiye’nin istihdam alanında CYCK ayrımcılığını önleme zorunluluğu. İstihdam ve iş yaşamında CYCK ayrımcılığını önlemek için mevcut AB direktifleri. AB’de ve üye ülkelerde LGBT haklarına dair sosyal tartışmalar ve yatay/dikey diyalog. AB’de LGBT haklarının politika düzeyinde zenginleştirilme gereksinimi; yaşlılara ve LGBT’lere dair yasal korumanın diğer hak özneleriyle eşitlenmesi açısından sürüncemedeki Horizontal Direktif’in önemi ve mevcut kriz. Bilim dünyasının CYCK eşitliğinin sağlanması için temel paydaşlardan birisi oluşu. AB üye ve aday ülkelerinde “iyi örneklerin” paylaşılması.
 
Avrupa Parlamentosu Parlamentolararası Delegasyon Masası Sorumlusu Michal Malavec: AB’nin genişleme politikaları ve insan haklarının belirleyici önemi. Türkiyeli insan hakları örgütleri ile ilişkiler. 50 milletvekilinden (25 + 25) oluşan AB - Türkiye Karma Parlamentosu’nun CYCK gündemi ve Türkiye’nin ilerleme raporlarında konuya ısrarlı vurgu. LGBT bireyleri ayrımcılık ve şiddetten koruyacak ulusal mevzuat ve politikaların AB’ye uyum ve üyelik açısından “müzakere edilemez” oluşu.
 
Avrupa Ombudsman Ofisi Hukuk Başdanışmanı Olivier Verheecke: İlgili ayrıntılı haber için lütfen tıklayınız.
 
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Genel Sekreteri Silvio Gonzato: Her sene yayımlanan Avrupa Parlamentosu Tavsiye Kararları’nda Türkiye’de LGBT bireylere dair hak ihlalleri sistematik olarak vurgulanmaya devam edecek. Avrupa Parlamentosu, Türkiye’deki LGBT’lerin durumunu yakından takip ediyor ve sadece siyasi değil, ekonomik ilişkilerde de mevcut durumu göz önünde bulunduruyor. Avrupa Parlamentosu da, genişleme politikaları açısından LGBT’lerin ayrımcılık ve şiddetten koruyacak yasal politik şartların müzakere edilemez olduğu hükmünde. Avrupa Parlamento ayrıca Türkiye’deki yeni anayasa sürecini izliyor ve CYCK’nin ayrımcılık maddesinde yer almaması olasılığını endişe ile karşılıyor. AP, sadece LGBT hakları açısından değil, genel hükümler ve detaylar itibariyle de üye ve aday ülkelerin anayasalarının evrensel insan hakları standartları ve prensipleriyle eşlenik olması gerektiği görüşünde.
 
Avrupa Parlamentosu Dış Politikalar Genel Müdürlüğü Yöneticisi Luca Di Preso: Türkiye’nin insan hakları ve demokratikleşme aşamalarında siyasi partilerin tavır ve tutumları üzerine söyleşi. CYCK konularına ek olarak, etnik ve dini meseleler. AK Parti ile CHP arasındaki temel yaklaşım farkları. Türkiye’nin doğu-batı ekseni üzerindeki dansı. Türkiye militarist “demokrasiden” çoğunluk sultasına mı kayıyor? AB üyeliğinden vazgeçen bir Türkiye ve buna neden olan bir AB mümkün mü?
 
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Müsteşarı Gül Büyükerşen Oral ve Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu Hukuk Danışmanı Murat Şen: Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye’deki LGBT haklarına dair gündem, yaşanan siyasi tartışmalar, AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin konu işle ilgili Türkiye rapor ve yorumları hakkında bilgi ve görüş paylaşımında bulunuldu.
 
Ziyaretler esnasında Kaos GL temsilcisi Murat Köylü’ye AB Komisyonu’ndan Mari Durban eşlik etti.