1. ENGLISH
Haberler > Aylık Kaos GL Forumları Başlıyor

Aylık Kaos GL Forumları Başlıyor

24 Eylül 2012
 
Akademik çalışmalarını “Kaos GL” üzerine yapmış olan İdil Engindeniz Şahan ile Tuba Özkan’ın katılacağı açılış forumu, 30 Eylül Pazar günü, Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Kaos Kültür Merkezi’nde herkesin katılımına açık yapılacak “aylık forumlar”da “Yoksulluk”, “Çocuk”, “Hapishane”, “Aile”, “Din”, “Engellilik” ve “Askerlik” gibi kurumsal alanlar tartışmaya açılacak.
 
“Kaos Akademi” programı kapsamında geçen dönem “Çarşamba Seminerleri”ni hayat geçerin Kaos GL Derneği, 2012-2013 döneminde “Aylık Forumlar” düzenleyecek.
 
Kaos GL Forumları’nın ilk programında, 18. Yıldönümü vesilesiyle Kaos GL Dergisi ve mücadelesine dair sunumlar ve tartışmalar olacak.
 
Akademik çalışmalarını “Kaos GL” üzerine yapmış isimlerden İdil Engindeniz Şahan ile Tuba Özkan’ın katılacağı Forum, 30 Eylül Pazar günü, Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
 
Eylül Forumunda, Kaos GL Dergisinin/Örgütlenmesinin mesele ettiği mücadele alanının politik seyri ve analizi sunulacak ve tartışılacak.
 
Akademi ve pratikten katılımlarla Kaos Kültür Merkezi’nde aylık düzenlenecek forumlar herkese açık yapılacak. Birden fazla oturumun olabileceği Kaos GL Aylık Forumları’nın programı dernek sitesinden takip edilebilecek.  
 
Kaos GL Aylık Forumları
 
Eylül Forumu
Kaos GL Dergisi/Örgütlenmesi: İdil Engindeniz Şahan & Tuba Özkan
Tarih: 30 Eylül 2012, Pazar
Saat: 15:00 – 17:00
Yer: Kaos Kültür Merkezi, GMK Bulvarı, 29/12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
İletişim için: 230 0358
Aylime Aslı Demir, asli@kaosgl.org
Evren E. Çakmak, evren@kaosgl.org 
 
Neden Kaos GL Aylık Forumları…
 
Aylık forumlar için Dernek’ten yapılan açıklama şöyle:
 
Kaos GL olarak şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızda, mücadelemizin politik hattını, neden homofobiye karşı mücadele ediyoruz, homofobi neden kişisel bir konu olmayıp bilakis kimlerin meselesi olmalı sorusunun cevabını geliştirme ve yayma arayışları şekillendirdi.
 
“Homofobi kimin meselesi” sorusunun cevabını araştırma ve yayma arayışlarımızın politik takibine Kaos GL Forumları adı altında geliştirdiğimiz program kapsamında “Yoksulluk”, “Çocuk”, “Hapishane”, “Aile”, “Din”, “Engellilik” ve “Askerlik” gibi kurumsal alanlarda devam edeceğiz.
 
LGBT bireylerin günlük hayatları söz konusu kurumsal alanların mekânsal ve ilişkisel hattını dikey kesebilmektedir. Hal böyleyken “Yoksulluk”, “Çocuk”, “Hapishane”, “Aile”, “Din”, “Engellilik” ve “Askerlik” gibi kurumsal alanların heteroseksist ve heteronormatif kurgusu ve işleyişinde LGBT bireylerin varlığı kayda geçmemektedir. Kayda geçmeyen varoluşları ile LGBT bireyler bu alanların mekânsal ve politik işleyişleri karşısında iradi bir özne olarak ortaya çıkamamakta ve söz konusu ilişkiselliklere müdahil olamayıp maruz ve mağdur kalmaktadırlar.
 
Diğer taraftan adı geçen kurumsal alanlarda çalışan sivil toplum kurumları da heteroseksist ve heteronormatif metodolojinin dışına çıkamadıklarında alternatif yaklaşımlar geliştirememektedirler. Alternatif yaklaşımların geliştirilemediği çalışmalar adı geçen kurumsal alanların mekânsallığı ve ilişkiselliğine hâkim kamu idaresinin gölgesinde kalabilmektedir.
 
Kaos GL Forumları programında gerçekleştirilecek tartışmalar ve görünür kılınacak deneyimlerle LGBT bireylerin söz konusu kurumsal alanlarda maruz ve mağdur kaldıkları haller heteroseksist ve heteronormatif işleyişin gölgesinden çekilip ortaya çıkarılabilecek. Böylece LGBT bireylerin “Yoksulluk”, “Çocuk”, “Hapishane”, “Aile”, “Din”, “Engellilik” ve “Askerlik” gibi kurumsal alanlarda da iradi birer özne olarak müdahil olma olasılık ve olanaklarının neler olabileceğinin bilgisine varılabilecek. Ortaya çıkarılacak bu bilgi söz konusu alanları dönüştürebilmek için hem LGBT toplumunu cesaretlendirecek hem de söz konusu kurumsal alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini motive edecek şekilde yeni metodolojik olanaklar sunabilecek.
 
Etkinlik Duyuru ve Programı: http://www.kaosgldernegi.org/etkinlikdetay.php?id=7228