1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Genç Feminist Aktivistler Günü’ndeydi!

Kaos GL Genç Feminist Aktivistler Günü’ndeydi!

19 Nisan 2012
Genç Feminist Aktivistler Günü 18 Nisan 2012’de İstanbul’da gerçekleşti. AWID kapsamında düzenlenen bu toplantıya dünyanın çeşitli yerlerinden 60’a yakın genç kadın aktivist katıldı. Toplantıda mevcut neoliberal yapının genç kadınlar üzerindeki etkileri ve genç kadınların kadın haklarını ve adaleti geliştirmek amacıyla neoliberal yapıyı dönüştürmek için nasıl örgütlenmeleri gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca her bölge için belirlenen güncel olaylar, o bölgeden gelen katılımcılarla feminist ilke ve yöntemler üzerinden ele alındı.
 
Kaos GL toplantıda patriyarkanın neoliberal kapitalizme eklemlenmesinin sorunlaştırılmasında heteroseksizmin gözden kaçmaması gerektiğinin altını çizdi. Ekonomi politikalarındaki cinsiyetçiliğe vurgu yapan Kaos GL, muhafazakarlığın neoliberal yapıyla olan flörtünün, heteroseksist değer ve politikaların kurumsallaşmasındaki rolüne vurgu yaparken bu rolün, feminist mücadele içerisinden okunmasının öneminin altını çizdi.