1. ENGLISH
Haberler > Mimarlar Odası ve Kaos GL’den “Kent ve Mekan” Paneli

Mimarlar Odası ve Kaos GL’den “Kent ve Mekan” Paneli

17 Ocak 2012

Perşembe, 24 Şubat 2011


TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Kaos GL, 5 Mart 2011 tarihinde, "Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" paneli düzenliyor.   
Mekân ve cinsiyet hallerinin iki oturumla ele alınacağı panel için yapılan çağrı:
 
“Mekânın toplumsal süreçlerden ve beşeri pratiklerden bağımsız ele alınamayacak bir olgu olması onun toplumsal cinsiyet temelinde yeniden düşünülmesini ve tanımlanılmasını zorunlu kılar.
Hâkim toplumsal cinsiyet rejiminin yön verdiği cinsiyet rollerinin yeniden üretiminde mekânsal ayrışmalar ve mekânla ilişkiler temel bir öneme sahiptir. Diğer taraftan mekân sadece toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapılandırılmasına hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda söz konusu ilişkiler tarafından belirlenir. Bu çerçevede mekânın, toplumsal cinsiyet rejiminin ve toplumsal cinsiyet rollerinin birbirlerini nasıl şekillendirdiklerini, bir başka deyişle mekân ile cinsiyet hallerinin ilişkiselliğini bütünlüklü bir perspektiften ortaya koymak amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz.

Farklı cinsel kimliklerin mekânla ilişkilerindeki fiziksel, simgesel, sosyo-ekonomik ve siyasal özgüllükleri ortaya koymaya çalışacak; toplumsal cinsiyet asimetrisinin mekânsal ve iletişimsel toplumsallaşmada, kent mekânlarının kullanımında, sahip olunan mekânsal kolaylıklar ve fırsatların yanı sıra karşılaşılan sorunlar ile güçlüklerde, mekân politikası bağlamındaki ihtiyaç ve taleplerde kendini nasıl gösterdiğini tartışmaya açacağız. Hâkim cinsiyet rejiminin ikincilleştirdiği, yok saydığı, görünmez kıldığı kadınların ve farklı cinsel kimliklerin mücadele zemini olarak mekânın nasıl dönüştürülebileceğini, ne türden karşılaşmalarla dayanışma pratikleri ve birbirimize kudret verdiğimiz kamusallıklar inşa edebileceğimizi hep birlikte masaya yatıracağız.”  
 
Program:  5 Mart 2011, Cumartesi
  
10:00-13:00
1.OTURUM : “Toplumsal Cinsiyet ve Kent”
Oturum Başkanı: Serpil Sancar
Konuşmacılar:
Berrin Yanıkkaya 
“Şehirde Kaybol(AMA)mak ya da Kadın Olmak”
Asuman Türkün
“Yeni Kent Politikaları ve Kadınların Konumu”
Levent Şentürk
“Eril Kent : Bir Mimarlık Atölyesi için Konu Başlıkları”
 
13:00-14:00
Öğle Arası
 
14:00-17:00
2.OTURUM : “Cinsiyet ve Mekan”
Oturum Başkanı:
 Ali Erol
Konuşmacılar:
Gülsüm Baydar
“Cinsiyetsiz Mekanlar / Mekansız Cinsiyetler”
Aksu Bora
“Bir Hafıza Mekanı Olarak Ev”
Elif Ekin Akşit
“Cinsiyetlendirilmiş Kamusal Alan Tanımları ve Ötesi : Hamamlar, Parklar vs...”
Doğu Durgun
“Bir Arzu Coğrafyası Olarak Şehir ve Erkek Eşcinseller Arası İletişim”
 
Tarih: 5 Mart 2011 / Cumartesi
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu ( Necatibey Caddesi No:57 / Kızılay)
 
Ayrıntılı bilgi için:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
0312 417 86 65 / 120
info@mimarlarodasiankara.org
 
Kaos GL
0312 230 03 58
bilgi@kaosgldernegi.org